Gilleleje-fiskere bryder et totalforbud

Miljøorganisationen Greenpeace har ved hjælp af GPS-overvågning konstateret, at kuttere fra Gilleleje fisker på et lukket område, hvor det er strengt forbudt af fange den truede Kattegattorsk.

Fiskere fra Gilleleje i Nordsjælland bryder loven, når de fisker i et område af Kattegat, hvor alt fiskeri er forbudt.

Området ligger nord for Sjælland og er et ynglested for den truede Kattegattorsk. Derfor er der totalforbud mod at fiske i området.

Miljøorganisationen Greenpeace har gennem seks måneder overvåget seks fiskekuttere fra Gilleleje med GPS-udstyr. Overvågningen viser, at Gilleleje-fiskerne er flittige gæster i det forbudte område.

Opsat uden tilladelse

Aktivister fra Greenpeace monterede i marts, april og juni en række GPS’er på fiskekuttere i Gilleleje Havn. GPS-senderne blev installeret, uden at fiskerne havde givet tilladelse til det.

Via de skjulte GPS-sendere på fiskekutterne var det muligt at følge bådene og se, hvor de sejlede hen. Hurtigt viste det sig, at fiskerne sejler direkte ud i det lukkede område af Kattegat, blandt fagfolk kendt som trekanten.

Fulgte 70 fisketure

Ifølge de officielle torskekvoter landes der årligt 197 ton torsk fra Kattegat. Det er torsk, som er fanget i de lovlige fiskeområder. Men i følge forskere på Danmarks Tekniske Universitet forsvinder der fem gange så mange torsk, som fiskerne rapporterer, at de har fanget. Via de skjulte GPS-sendere på kutterne fulgte Greenpeace i en aften i juni tre både fra Gilleleje Havn, der alle var sejlet ud i trekanten.

Billederne fra Greenpeace viser, at kutterne ligger midt inde i det lukkede område. Bådene har fisketrawl i vandet, og bryder altså loven om totalt fiskeforbud i området.

Ifølge Greenpeace har fem fiskere systematisk sejlet ind i området med en lav hastighed, som normalt bruges, når der trawles.

I alt har organisationen overvåget 70 sejlture ind i det forbudte område. Her konstaterede de, at fem fiskere systematisk har gennemsejlet området med en fart på 2-4 knob. En hastighed, som også forskere fra DTU Aqua bekræfter, at der fiskes.

Fiskerne i Gillelaje er rasende over, at Greenpeace har placeret GPS-sendere på deres kuttere, og de nægter at have fisket i det forbudte område.

Greenpeace vil nu overdrage materialet til Fiskeridirektoratet.

 • Print
 • Del artiklen:

  Tag dr.dk Nyheder med dig

  Du er nu tilmeldt følgende nyhedsbrev(e):

  Vis alle nyhedsbreve
  Vis alle nyhedsbreve
  • Kun breaking:
  • Alle nyheder: