Totalt rygeforbud på skoler og institutioner

Enhedslisten og regeringen er blevet enige om at stramme rygeloven, der tillader dagplejere at ryge uden for arbejdstiden.

Pædagoger og lærere skal fremover helt væk fra arbejdspladsen, hvis de vil ryge.

Det står klart, efter regeringen og Enhedslisten er blevet enige en stramning af rygeloven.

Med loven bliver der indført totalforbud mod rygning på skoler, gymnasier, institutioner og en lang række øvrige uddannelses- og opholdssteder for børn og unge.

Må ryge i traktor

Samtidig bliver det forbudt at ryge i enkeltmandskontorer, dog med mulighed for at give tilladelse til rygning i firmabiler, lastbiler, kraner og lignende, hvis de kun bemandes af en person ad gangen.

Dermed er der blevet lyttet til kritikken i det lange forhandlingsforløb, hvor det undervejs er blevet påpeget, at lovstramningen ville forhindre en selvstændig landmand i at ryge i sin traktor.

Også dagplejere bliver undtaget for loven efter kritik fra oppositionen, som ikke desto mindre er endt med at stå uden for forliget. Det vil sige, at dagplejemødre må ryge hjemme udenfor arbejdstiden. I stedet er loven gennemført med støtte fra Enhedslisten.

Særlig forpligtelse

- Den aftale, vi har indgået, har særlig fokus på at sørge for, at børn og unge ikke udsættes for rygningens skadelige virkninger, siger sundhedsminister Astrid Krag.

- Vi har en særlig forpligtelse til at hjælpe de unge med at træffe sunde valg, og hvis vi kan holde dem fra at gå i gang med at ryge, er vi kommet et vigtigt skridt nærmere et sundere Danmark, siger hun.

Enhedslistens sundhedsordfører Stine Brix siger, at den nye rygelov er et "skridt i den rigtige retning."

Højere bøder

Foruden udvidelserne af lovens dækningsområde bliver straffen for at overtræde den også skærpet.

Førstegangsforseelser takseres fremover med en bøde på 5.000 kroner, som herefter stiger til 10.000 og 20.000 ved anden og tredje overtrædelse.

En tilsvarende stigning vil blive gennemført for bøderne til butikker, der sælger tobak og alkohol til personer under 18 år.

Rygestopindsatsen skærpes desuden med 1,5 millioner kroner til markedsføring af Stoplinien, ligesom regeringen vil arbejde for strammere regler for tilsætningsstoffer i tobaksvarer.

  • Print
  • Del artiklen:

    Tag dr.dk Politik med dig

    Få seneste analyser, meningsmålinger og nyheder om dansk politik - hver dag.

    Vis alle nyhedsbreve