Nu på DR K: Martin Luther

Martin Luther

Den tyske præst Martin Luther (1483-1546) ønsker ikke at reformere kirken, ej heller at gøre oprør mod den. Men han nærer et stærkt ønske om at ændre, hvad han opfatter som en ugudelig praksis. Med udgangspunkt i de hellige skrifter, prædiker han mod aflads-systemet, det ikke specielt hellige Rom, og pavens ufejlbarlighed! Martin Luther: Joseph Fiennes. John Tetzel: Alfred Molina. Frederik den Vise: Peter Ustinov. Johann von Staupitz: Bruno Ganz. Instruktion: Eric Till.