preload loader
tillbaka till hemsidan

Att lära känna sina nordiska grannar

Varför ska vi lära oss svenska när vi aldrig är i Sverige? Eleverna i läraren Signe Sloths danska klass kunde inte riktigt se meningen med undervisning i svenska.

Men ett långvarigt samarbete med en svensk klass i Ljungby i södra Sverige ökade motivationen rejält. Eleverna har knutit nya vänskapsband tvärsöver Kattegatt.

- I början tyckte eleverna att det var svårt att förstå varandra men efter bara ett par dagar hade de vant sig, berättar Signe Sloth.

Hennes sjätteklass var på besök hos klassen i Sverige hösten 2008 och de svenska eleverna har i sin tur besökt sina danska vänner i Hammel, en liten stad utanför Århus på Jylland.

Samarbete över gränserna
Klasserna samarbetar i projektet 'Språk, motion och hälsa'. På en hemsida laddar de upp ljud, bilder och texter på temat.

De två klasserna samarbetar regelbundet inom olika ämnen. Bland annat har de gemensamt gjort en ljudordbok med inspelningar av samma svenska och danska ord.

- Jag har goda erfarenheter av att samarbeta med andra klasser i Norden. Vi har mycket gemensamt, bland annat arbetsmoralen, berättar läraren Signe Sloth som sökte stöd till klassutbytet genom Nordplus Junior.

Skolklasser kan söka stöd till samarbetsprojekt genom Nordplus Junior.

Föreningar och organisationer kan söka stöd genom NORDBUK.

Möt dina nordiska grannar

NordplusJunior stödjer bl a klassutbyten mellan skolor i Norden. Du kan söka stöd till grundskolor och utbildningar för ungdomar. Organisationer och föreningar kan söka stöd genom NORDBUK.

En bra idé
Leta upp en klass att ha utbyte med och fundera på ett gemensamt tema som ni kan samarbeta om under en längre period. Klassen som ni vill samarbeta med kan vara från följande länder:

Danmark, Finland, Färöarna, Grönland, Island, Norge, Sverige och Åland.

Hjälp att hitta en partner.

En bra ansökan
Skriv klart och tydligt:

Vad är syftet med projektet?
Vem får glädje av projektet?
När ska projektet äga rum?

Tänk på att projektet måste ha en tydlig nordisk inriktning för att kunna få stöd.

Ansökningen fylls i online. Det går bra att spara ansökningen och komplettera den, om det skulle behövas, innan du skickar den.

Ansökningstider
Det går att söka en gång om året, på våren. Kolla ansökningstiden här.

Stärka nordiskt samarbete

NORDBUK stödjer projekt med barn och ungdomar från flera nordiska länder. Om du representerar en organistion eller förening med barn eller ungdomar kan du söka stöd. Skolklasser kan söka stöd genom Nordplus Junior.

NORDBUK står för Nordens Barn- och Ungdomskommitté. Läs mer om möjligheterna att få stöd här.

En bra idé
Tänk på:
- att innehållet i projektet ska stärka nordisk identitet och samarbete.
- att projektet är ett samarbete med barn eller unga i minst två andra nordiska länder.
- att det inte är tillräckligt att bjuda in barn från andra nordiska länder till exempelvis rollspel.

Ett exempel – Ung på en ö
Hur är det att vara ung på en ö i Norden?
Konferens med unga från de sju största öarna i Östersjön.

En bra ansökan
Skriv klart och tydligt:

Vad är syftet med projektet?
Vem får glädje av projektet?
När ska projektet äga rum?

Tänk på att projektets nordiska inriktning är avgörande för att få stöd.

Ansökningen fylls i online. Det går bra att spara ansökningen och komplettera den, om det skulle behövas, innan du skickar den.

Ansökningstider
Det går att söka stöd fyra gånger om året:

1 februari
1 april
1 september
1 november

Obs att om du vill söka organisations- och nätverksstöd måste du söka senast 1 oktober.

Utdelning av stöd
Ansökningar är speciellt intressanta
- om barn och unga är de bärande krafterna i projektet.
- om projektet är ett samarbete mellan fler än tre nordiska länder.

Du får besked direkt om din ansökan är godkänd eller inte. Du kan också bli ombedd om att ändra ansökningen för att få stöd i nästa ansökningsrunda.

Våra åsikter

Hör vad eleverna tycker om klassutbytet.

 

Mere om NORDBUK

 
   

Skriv en ansökan till Nordplus Junior.

 

Skriv en ansökan till NORDBUK

 

Hitta en samarbetspartner

Sök efter samarbetspartners i Norden.

 
 
 
 
 
Du er her: dr.dk > Undervisning > Norden > se > Stoette

© Copyright DR 2016. Materialet må ikke gengives uden tilladelse jævnfør lov om ophavsret.