X Factor 2014: Betingelser for deltagelse

Hvad kræver det at deltage i X Factor? Få svaret på, hvad du siger ja til, når du melder dig til precasting.

(Foto: Bjarne Bergius Hermansen © DR)

1. Jeg fylder 15 år senest den 1. februar 2014 og vil efter anmodning fremvise en kopi af min fødselsattest eller mit pas som bevis herfor.

2. Jeg må desværre ikke deltage i konkurrencen, hvis jeg allerede har en aftale med et pladeselskab, musikforlag, mv. om udfoldelsen af mit talent som sanger, fordi hovedpræmien i konkurrencen er en pladekontrakt.

3. Jeg må desværre ikke deltage i konkurrencen, hvis jeg tidligere har været i finalen i X Factor (dvs. blandt de sidste 9 deltagere i konkurrencen) i Danmark eller i et hvilket som helst andet land i verden.

4. Jeg forstår, at formålet med Programmet er udvælgelsen af en solist eller sanggruppe, og at dette betyder en konkurrence der indebærer musikalsk optræden foran et dommerpanel, og at denne optræden måske bliver optaget og udsendt på TV eller brugt i andre medier. Ved tiltrædelsen af denne aftale, giver jeg hermed min tilladelse til at Producenten må optage mig og mit bidrag, redigere frit i og bruge dette på de betingelser for deltagelse som er beskrevet her. Jeg er indforstået med at ved Programmet forstås programmerne X Factor og XTRA Factor.

5. Jeg er dansk statsborger eller bor i Danmark (inkl. Grønland og Færøerne) og har en tidsubegrænset eller tilsvarende arbejds- og opholdstilladelse i Danmark (inkl. Grønland og Færøerne).

6. Konkurrencen har et intensivt forløb, og jeg mener at jeg er ved godt helbred og både fysisk og psykisk kan klare at deltage i konkurrencen.

7. Jeg forstår og erklærer mig indforstået med, at går jeg videre i konkurrencen og jeg ønsker at fortsætte, vil jeg blive bedt om at udfylde, underskrive og godkende andre kontrakter.

8. Ved at tiltræde denne aftale overdrager jeg hermed samtlige rettigheder af hvilken som helst art ved og forbundet med min medvirken i Programmet til Producenten, sådan at Producenten vil være berettiget til at benytte og videreudnytte og give andre - herunder men ikke begrænset til DR, Producentens samarbejdspartnere og sponsorer - tilladelse til at benytte og videreudnytte dette mit bidrag på alle måder og i alle medier. Jeg anerkender også Producentens ret til at bruge mit navn og billede i foromtale og pressemateriale.

9. Jeg giver mit samtykke til, at Producenten filmer mig med eller uden mit vidende til pre-castingen, til brug i forbindelse med produktionen og videreudnyttelsen af Programmet. Jeg overdrager hermed til Producenten retten til i alle medier at anvende og genanvende min medvirken i alle Programmets produktionsfaser.

10. Jeg anerkender, at Producenten ikke er forpligtet til at optage mit bidrag til Programmet eller inkludere mig i udsendelsen af Programmet.

11. Jeg anerkender, at Programmet jeg medvirker i er en sangkonkurrence og at min medvirken i Programmet ikke udgør en professionel optræden, og ikke berettiger mig til honorar, løn eller anden form for kompensation.

12. Producenten kan ikke drages til ansvar for noget tab eller skade på min person eller ejendom som følge af eller indtruffet under eller i forbindelse med min deltagelse i Programmet, medmindre Producenten har udvist forsømmelighed.

13. Producenten må frit overdrage rettighederne og forpligtelserne ifølge denne kontrakt til DR og andre.

14. Denne aftale skal i alle henseender behandles efter dansk ret.

15. Jeg anerkender, at enhver tvist eller uoverensstemmelse, som måtte opstå i forbindelse med denne Aftale, skal søges løst ved mediation gennem Mediationsinstituttet, Tuborg Boulevard 12, 2900 Hellerup.

Såfremt mediationen ikke fører til en løsning på parternes tvist, kan tvisten søges afgjort ved Københavns Byret som første instans.

Jeg erklærer mig hermed indforstået med, at jeg medvirker i Programmet på de betingelser, som er beskrevet ovenfor i "BETINGELSER FOR DELTAGELSE OG OVERDRAGELSE AF RETTIGHEDER", og jeg erklærer samtidig, at vilkårene for min deltagelse er tilstrækkelig forklaret.

VIGTIGT!

Hvis du er under 18 år på dagen, hvor du deltager i pre-cast, kan du kun deltage i "X FACTOR - sæson 7", hvis denne kontrakt er accepteret af din forælder/værge.