Far og mors mening afgør drukture

Hvis unge oplever, at deres forældre synes, det er i orden, at de drikker sig fulde, drikker de også hyppigere end andre unge, viser undersøgelse.

Forældrenes holdning til alkohol kan være med til at påvirke unges alkoholvaner, viser undersøgelse. (Foto: MOGENS FLINDT © Scanpix)

Hvor fulde unge bliver, kan afhænge af, hvordan de opfatter deres forældres accept af deres alkoholvaner.

Det viser undersøgelsen Ungdomsprofilen 2014, som Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet (SDU) har lavet.

Forældres holdning påvirker unges alkoholvaner

I undersøgelsen Ungdomsprofilen 2014 har forskere fra Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet spurgt 70.546 gymnasie- og hf-elever, hvordan de tror, deres forældre ser på deres alkoholvaner.

  • Cirka 40 procent af landets gymnasieelever mener, at deres forældre synes, det er helt i orden eller i orden, hvis de er fulde næsten hver weekend.
  • Lidt over halvdelen af eleverne svarer, at deres forældre ikke eller slet ikke synes, det er i orden, hvis de drikker sig fulde hver weekend.
  • De unge, der oplever, at deres forældre synes, det er i orden, at de drikker sig fulde, drikker hyppigere end de unge, der oplever, at forældrene ikke synes, at det er i orden.
  • Mere end halvdelen af de unge, der oplever, at deres forældre synes, det er helt i orden, at de drikker, har i løbet af en typisk uge haft en episode, hvor de har indtaget mindst fem genstande.

Kilde: Statens Institut for Folkesundhed, SDU.


I undersøgelsen er landets gymnasieelever blevet spurgt til, hvad deres forældre mener, hvis de drikker sig fulde hver weekend.

Og de unge, der oftere hyppigere drikker sig fulde, har svaret, at de oplever, at deres forældre synes, det er i orden. Mens unge, hvis forældre ikke synes det er i orden, drikker sig sjældnere i hegnet, viser undersøgelsen.

Samtidigt svarer cirka 40 procent af gymnasieeleverne i undersøgelsen, at deres forældre synes, det enten er helt i orden eller i orden, hvis de er fulde næsten hver weekend.

Pernille Bendtsen, forsker ved Statens Institut for Folkesundhed ved SDU, mener derfor, at forældrene er en vigtig autoritet, når det kommer til de unges alkoholvaner.

- Ved at ændre de unges opfattelse af forældrenes holdning vil du måske også kunne nedsætte alkoholforbruget i den her aldersgruppe, siger hun.