Danske fiskere smider 1.000 tons fisk ud

I år vil danske fiskere smide mere end 1.000 tons torsk fanget i Skagerrak ud i havet, hvor de vil dø.Utilstedeligt madspild, lyder kritikken.

I år vil danske fiskere hive cirka 3.400 tons torsk op af vandet i Skagerrak med trawl. Men kun 2.000 tons vil ende på tallerknerne.

Resten - hele 1.400 tons - vil blive smidt ud i vandet igen, hvor de vil dø.

- De kan ikke klare turen fra havbunden og op på dækket og ud i vandet igen. Så de vil dø, forklarer cheffiskerirådgiver Eskild Kirkegaard fra DTU Aqua.

Det er nye beregninger fra DTU Aqua, der viser, at godt 40 procent af de torsk, som bliver fanget med trawl i Skagerrak, bliver smidt ud, før skibet overhovedet kommer i havn.

Problemet er, at de trawlende fiskere slet ikke er på jagt efter torsk - primært fisker de efter jomfruhummere og søtunger.

- For at kunne fange dem, må fiskerne bruge mindre masker i trawlet - og så fanger man mange små torsk også, siger Eskild Kirkegaard.

Madspild

Det er helt utilstedeligt, mener miljøorganisationen Greenpeace.

- Det er et enormt spild, som trawlfiskeriet er skyld i, og det viser jo, at trawl overhovedet ikke er bæredygtigt, siger biolog Hanne Winter fra Greenpeace.

Også Eskild Kirkegaard kan se paradokset.

- Torsken i Skagerrak er overfisket, og der er behov for at beskytte den. Så man kan godt kalde det spild, når man smider noget ud.

Danmarks Fiskeriforening erkender, at 40 procent af torskefangsten i Skagerrak bliver smidt ud. Men man hæfter sig ved, at spildet er mindre end det europæiske gennemsnit.

- Det er klart, at det ikke ser pænt ud. Men fiskerne har intet ønske om at smide fisk ud. Og faktisk gøres der meget for at undgå det - og derfor smider vi også færre fisk ud end EU-gennemsnittet, siger formand Svend Erik Andersen.