Debat om inklusion: En fæl, fæl besparelse

Læserne på dr.dk lader ikke til at være i tvivl om, at inklusionen af børn med specielle behov i folkeskolen langt fra fungerer efter hensigten.

Læserne på dr.dk er overvejende negative over for inklusion af elever med specielle behov i folkeskolen.

Læserne på dr.dk er ikke i tvivl om, at inklusion af elever med specielle behov i den danske folkeskole langt fra fungerer efter hensigten.

En af dem er Steen K. Larsen, der har konkret erfaring med inklusion. Gennem sine børn er han blevet konfronteret med de problemer, som inklusionen har givet den danske folkeskole.

- Mit barn i 2. klasse var ofte udsat for at blive slået af specielt et af disse børn, som der burde have været taget specielt af, skriver Steen K. Larsen.

Politikere får tæsk på debatten

Blandt læserne lader der ikke til at være den store tvivl om, hvem der sidder med ansvaret for de problemer, som inklusion har medført. Én af dem er læseren Bente, der mener, at politikerne har truffet en meget dårlig beslutning.

- Mit hjerte græder, når det er uskyldige børn, der skal betale prisen for Christine Antorinis vedholdende beslutning om, at børn med særlige behov for enhver pris skal inkluderes i folkeskolen.

Fakta om inklusion

Regeringen og KL indgik i 2012 en aftale om at inkludere flere børn med særlige behov i folkeskolens almindelige undervisning.

Aftalen har som mål, at 96 procent af eleverne i folkeskolen skal modtage almindelig undervisning efter 2015.

Tallet skal stige fra 94,4 procent, og det betyder, at 10.000 børn skal inkluderes i den almene folkeskole.

Formålet er, ifølge regeringen, at flere børn får en hverdag med et fællesskab i folkeskolen frem for at blive ekskluderet i specialklasser.

Læs mere på Undervisningsministeriets hjemmeside.

"Horribelt og komplet uansvarligt"

Også Niels-Jørgen mener, at politikerne har taget folkeskolens elever som gidsler i inklusionens navn.

- Et egentligt positivt begreb bruges til at retfærdiggøre en fæl, fæl besparelse. Der er en snert af "Kejserens nye klæder" over det. Alle kan se, det er galt (medmindre man er politiker eller skoleleder), skriver han.

For Olav B. Hessellund viser den seneste tids negative historier, at politikerne ikke har været deres opgave voksen.

- Horribelt og komplet uansvarligt, at politikerne eksperimenterer med handicappede børns fremtid på denne måde. Alt tyder på, at der er tale om dårligt forberedt lovgivning.

"Vi har et barn, der stortrives"

Selvom langt den største del af læserne ser med særdeles negative øjne på inklusion, så findes der også læsere, der støtter beslutningen om at tage børn med specielle behov ind i normalklasserne.

En af dem er Mette, der har et barn med ADHD i 3. klasse. Hun er ked af at høre om alle de dårlige erfaringer med inklusion, da det er i hendes families erfaring, at det har fungeret godt.

- For os at se er disse kræfter givet rigtig godt ud, og vi har et barn, der stortrives med klassekammerater fra lokalmiljøet. Disse normale kammerater tjener som rigtig gode rollemodeller for vores søn, og jeg føler mig faktisk helt sikker, når jeg hævder, at både klassekammeraterne og deres forældre vil bekræfte, at det sker uden at være til gene for klassen.

"Selvfølgelig er der succeshistorier"

Ronnie Kamla er lærer på en skole med fornuftige ressourcer til at løfte opgaven og er enig med Mette i, at der findes succeshistorier med at inkludere børn med specielle behov. Alligevel er han ikke udelt begejstret.

- Selvfølgelig er der succeshistorier, men de er som en nål i en høstak. Hvis resurserne fulgte med bl.a. i form af flere kvalificerede hænder, ville vi have en bedre chance for at løse opgaven - det er bare ikke tilfældet.

Den inkluderende tankegang bakkes også op af Charlie Ebbesen, der mener, at inklusion er en visionær idé. Hans anke er blot måden, man har valgt at implementere ændringen.

- På sigt bliver det måske billigere, men ideen er først og fremmest god, dynamisk og visionær. At det er blevet til en spareøvelse for kommunerne var forudsigeligt, og var derfor sat forkert i søen fra ministerens side.

Deltag selv i debatten her på dr.dk.

Fokus på inklusion

Du kan læse mere om inklusion af skoleelever med særlige behov - på godt og ondt - på vores temaside om inklusion i folkeskolen her.