Fighters+Lovers dømt for terrorstøtte

Gruppen Fighters+Lovers støttede terror, da de solgte t-shirts til fordel for grupperne FARC og PFLP. Det har landsretten slået fast.

Det var terrorstøtte, da gruppen Fighters+Lovers solgte t-shirts til fordel for den colombianske oprørsgruppe FARC og en palæstinensiske gruppe PFLP.

Det afgjorde Østre Landsret torsdag og gik dermed imod byrettens frifindelse af de syv tiltalte i sagen.

To af de tiltalte blev idømt seks måneders ubetinget fæng­sel, to andre fik fire måneders betinget fængsel, mens to slap med 60 dages betinget fængsel.

Afviste bevismateriale

For knap tre år siden solgte Fighters+Lovers t-shirts for at støtte køb af radioudstyr til FARC og et trykkeri til PFLP.

De samlede i alt 24.982 kroner ind, men pengene kom aldrig til Colombia og Palæstina. Politiet anholdt nemlig de syv i februar 2006 og forhindrede pengene i at nå frem.

Retten har tidligere afvist en del af anklagerens bevismateriale, fordi det er usikkert, om der har været brugt tortur i Colombia til at fremtvinge tilståelser fra FARC-medlemmer.

Tilståelserne er brugt i den danske sag for at underbygge vurderingen af FARC som en organisation, der anvender vold mod civile.

Hvad er terror

Det kontroversielle ved sagen mod Fighters+Lovers er, at bevismaterialet hviler på billedet af FARC og PFLP som terrororganisationer. Dermed har en dansk domstol for første gang skullet tage stilling til, hvad terror er.

Da sagen var for i byretten i december sidste år, blev de syv tiltalte frifundet. Retten mente nok, at PFLP og Farc bruger både drab og bortførelser i deres kamp, men det var ikke lykkedes anklagerne at bevise, at man kunne tale om terror.

Derfor endte det dengang med en frifindelse.

Terror i dag - frihedskamp i morgen

Forsvarer Thorkild Høyer har sat spørgsmålstegn ved, om det overhovedet er sager som denne, terrorlovgivningen retter sig mod. I forarbejdet til loven har politikerne gjort det klart, at "væbnet kamp, der skal bevare eller genindføre demokratiske værdier, ikke kan sidestilles med terrorisme."

- En domfældelse vil betyde en stopper for solidaritetsarbejde, som vi kender det i Danmark. Historisk har det ofte vist sig, at gårsdagens og måske også dagens terrorister er morgendagens helte, sagde han i begyndelsen af september.

Drab og lemlæstelse i læssevis

Derimod mente anklagerne ikke, at der var nogen tvivl om, at FARC og PFLP var terrororganisationer.

- Det handler om drab og lemlæstelse af civile i læssevis, sagde den ene anklager, Lars Munk Plum, efter sidste retsmøde.

Forsvarer Thorkild Høyer sagde efter dommen, at han vil prøve at skaffe bevilling til at føre sagen ved Højesteret, efter at byretten og landsretten er kommet til to forskellige konklusioner.

Siger procesbevillingsnævnet nej til det, er næste skridt Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg.

FARC, PFLP og straffelovens §114

Endvidere er det ved vidneforklaringer om FARC's forhold oplyst, at FARC har begået drab på civile, udsat civile for grov vold og gennemført kidnapninger, herunder af politikere og en præsident­kandidat, blandt andet for at undergrave den politiske proces i landet.

FARC har gjort brug af upræcise mortergranater i civile områder, hvor civile er blevet ofre.

Rapporter fra Human Rights Watch og Amnesty International gør rede for, at FARC har dræbt og udsat civile for grov vold samt gennemført kidnap­ninger.

Landsrettens begrundelse for at FARC begår eller har til hensigt at begå terrorhandlinger omfattet af straffelovens § 114:

FARC
 • Landsrettens begrundelse for at PFLP begår eller har til hensigt at begå terrorhandlinger omfattet af straffelovens § 114:
 • Rapporter fra Amnesty International og Hu­man Rights Watch gør rede for, at PFLP i en række tilfælde har angrebet og dræbt civile, herunder ved anvendelse af bil­bomber og selvmordsbom­bere.
 • Hertil kommer, at det fremgår af PFLP's hjemmeside, at orga­nisationen i 2003, 2004 og 2007 tog ansvaret for, at PFLP's militante del, Abu Ali Mustafas Brigader, havde udført an­greb, blandt an­det selvmordsan­greb, hvorved civile var blevet dræbt og såret.
 • Det er endvidere ved vidneforklaringer oplyst, at PFLP ud over de handlinger, som organisationen har påtaget sig ansva­ret for på hjemme­siden, også har udført en række andre angreb mod civile, herunder bilbombean­greb.
PFLP
 • Syv personer fra det københavnske firma Fighters'n'Lovers er tiltalt for forsøg på at yde økonomisk støtte til terror og dermed overtræde overtræde terrorlovens paragraf 114b, der kan give op til 10 års fængsel.
 • I januar 2006 begyndte Fighters'n'Lovers at sælge t-shirts, hvor en del af overskuddet skulle gå til den colombianske gruppe FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) og palæstinensiske gruppe PFLP (Popular Front for the Liberation of Palestine). Begge grupper er opført på EU's terrorliste.
 • I alt lykkedes det Fighters'n'lovers at indsamle 24.982 kroner.
  Pengene nåede dog aldrig frem til deres bestemmelsessted, da politiet skred til anholdelser den 20. februar 2006.
 • I marts 2006 tiltalte justitsminister Lene Espersen (K) de i alt syv personer efter terrorparagraffen med henvisning til, at de forsøgte at indsamle midler til terrororganisationer.
 • I december sidste år blev alle syv frifundet i Københavns Byret. Retten mente det ikke godtgjort, at Farc og PFLP er terrororganisationer.
 • En uge efter ankede Statsadvokaten for København og Bornholm, Lise-Lotte Nilas, sagen og sendte den dermed til landsretten.
 • Retssagen indledtes med en præliminær afhøring af forsvarets vidne John Dugard. Retsmødet fandt sted torsdag den 26. Juni 2008 i Københavns Byret.
 • Den 4. september 2008 forkastede Østre Landsret anklagerens columbianske bevismateriale.
 • Der falder i dag afgørelse i sagen i Østre Landsret.
Sagen kort