GRAFIK Her bliver de udenlandske arbejdere hyret

Det er ikke bare i industrien, handelssektoren og rengøringsbranchen, men også i handels- og sundhedssektoren, at udenlandske arbejdere får job.

Arbejdere med udenlandsk statsborgerskab i Danmark bliver oftest ansat i ufaglærte stillinger.

De samler sig ikke i en enkelt branche, men er populær arbejdskraft inden for flere områder.

Kigger man på de syv brancher, hvor der er ansat flest arbejdere med udenlandsk statsborgerskab, står industrien øverst på listen.

Dernæst følger rengøring, handel, sundheds- og socialvæsen, transport, landbrug, skovbrug og fiskeri, mens hoteller og restauranter ligger til sidst på top syv. Det viser nye tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Job uden dansk

Arbejdsmarkedsforsker ved Københavns Universitet, Søren Kaj Andersen, har forsket i udenlandsk arbejdskraft fra Øst- og Centraleuropa.

Han peger på, at selvom udlændinge arbejder i forskellige brancher, er der en fællesnævner, der ofte går igen i de job, hvor de bliver ansat.

- Det er job, hvor man ikke behøver at kunne dansk. Så det er særlige brancher, at det her pres kommer, siger Søren Kaj Andersen.

EU-udvidelsen åbnede døre

For tre år siden udfyldte udenlandske statsborgere, hvad der svarer til godt 107.000 fuldtidsstillinger i Danmark. I dag er det tal steget til godt 130.000 ifølge Styrelsen fra Arbejdsmarked og Rekruttering.

(Foto: Mie Hvidkjær © DR Nyheder)

Stigningen i antallet af udenlandske arbejdere hænger sammen med, at lande som Rumænien, Bulgarien, Polen, Estland, Letland og Litauen er blevet en del af EU inden for de sidste ti år.

Dermed fik borgere fra de nye medlemslande ret til at søge arbejde i andre EU-lande - for eksempel Danmark - uden først at søge om arbejdstilladelse.

- Derfor er der altså langt flere i dag, der byder ind på de samme job, forklarer Søren Kaj Andersen.

(Foto: Mie Hvidkjær © DR Nyheder)

Glade for udenlandske arbejdere

Blandt danske virksomheder har Søren Kaj Andersen oplevet, at de særligt begyndte at ansætte de udenlandske arbejdere før finanskrisen, hvor der var mangel på arbejdskraft.

- Siden er de så blevet glade for arbejdskraften og fremhæver de udenlandske arbejdere som fleksible. De vil gerne arbejde på forskellige tidspunkter i løbet af dagen og måske også i weekenden, og så har de lavere sygefravær, siger Søren Kaj Andersen.

En rundringning, som DR Nyheder har foretaget blandt 45 danske virksomheder i industrien eller i hotel-, restaurations-, eller rengøringsbranchen, underbygger det billede, som det arbejdsmarkedsforskeren har tegnet.

Manglende dansk kan være en ulempe

Mens 15 svarer, at der ingen forskel er mellem danske og udenlandske arbejdere i de ufaglærte stilllinger, svarer 17 af virksomhederne, at de udenlandske statsborgere udmærker sig positivt.

Flere nævner, at udlændingene er mere fleksible, mere arbejdsvillige, mindre syge og mere stolte af deres arbejde.

Rundringningen er dog ikke kun vand på udlændingenes mølle. Fem virksomheder oplyser, at de fortsat foretrækker dansk arbejdskraft i de ufaglærte stillinger og nævner sprogbarrierer blandt udlændingene som den væsentligste grund.

Med temaet 'Danmark på overførsel' sætter DR i disse uger fokus på det danske arbejdsmarked.

I aften kan du se første del af programmet 'Den dag de fremmede forsvandt'. Programmet er et socialt eksperiment, hvor arbejdsløse danskere i en uge overtager job, som udenlandske arbejdere ofte har. Se med klokken 20.45 på DR 1.