Ingen sammenhæng mellem kviksølv og autisme

En dansk undersøgelse viser, som den første i verden, at kviksølv i børnevacciner ikke øger risikoen for autisme. Faktisk viser undersøgelsen det modsatte. Da man fjernede kviksølv i vaccinerne, steg antallet af børn med autisme.

Et dansk forskerhold kan som det første i verden konstatere, derikke er nogen sammenhæng mellem kviksølv i vacciner og autisme hosbørn.

Tværtimod, så steg antallet af børn med autisme, da man fjernedekviksølven i vaccinerne.

Man bruger kviksølv som konserveringsmiddel i vaccinerne.

Overraskende resultat

Forskerne havde besluttet sig for, at de ville undersøge påstandeom, at kviksølvforbindelsen thimerosal, der har været brugt til atkonservere vacciner, kan øge risikoen for, at børn udviklerautisme.

Men i stedet for at finde et fald i forekomsten af autisme, dathimerosal blev udfaset af børnevaccinerne, skete det modsatte.Antallet af børn, der fik stillet diagnosen autisme, steg.

Kandidatstipendiat Kreesten Madsen fra Institut for Epidemiologiog Socialmedicin på Århus Universitet har ledet undersøgelsen, derer offentliggjort i det amerikanske lægevidenskabelige tidsskiftPediatrics.

Han mener, at stigningen i autisme kan skyldes, at man er blevetbedre til at stille diagnosen, og at der i det hele taget er kommetmere fokus på lidelsen.

Kviksølv indtil 1990

Undersøgelsen bygger på oplysninger fra danske registre vedrørendevacciner og psykiatriske diagnoser.

956 børn i Danmark fik i årene fra 1971 til 2000 stilletdiagnosen autisme.

Frem til 1990, mens thimerosal blev brugt i danske vacciner, varder ingen stigning i forekomsten af autisme.

Men fra 1991 og årene frem fik flere og flere børn stilletdiagnosen autisme.

Danmark var det første land, som i 1992 udfasede thimerosal somkonserveringsmiddel i vacciner.

Ingen kviksølv i paraplyvacciner

Thimerosal var i Danmark kun benyttet i to børnevacciner, di-te-polog i hib-vaccinen, som beskytter mod hjernehindebetændelse.

Thimerosal har aldrig været benyttet i paraplyvaccinen MFR, dadet ville ødelægge vaccinen.

Kreesten Madsen og hans kolleger kunne for et år sidenoffentliggøre en undersøgelser af sammenhængen mellem MFR-vaccinenog autisme.

Den byggede på over en halv million børn, og den kunne hellerikke dokumentere nogen forøget risiko ved at blive vaccineret.