Lang udsigt: Øjenlæger har fem måneders ventetid

Ventetiden er steget de sidste tre år - og patienter i Region Nordjylland venter nu i gennemsnit 50 uger på en tid hos øjenlægen.

Der findes mellem 151 og 160 praktiserende øjenlæger i Danmark. Det svarer til, at der omkring én øjelæge per 35.000 indbyggere. (© Iris/Scanpix)

Hvis du har grøn stær, skeler eller har andre problemer med øjnene, skal du indstille dig på, at der nok går lang tid, før du får en tid hos øjenlægen.

I løbet af de seneste tre år er den gennemsnitlige ventetid for ikke-akutte patienter hos landets praktiserende øjenlæger steget fra 18 til 20,5 uger. Det viser tal fra den offentlige sundhedsportal, sundhed.dk

- Der er store regionale forskelle, men visse steder er ventetiden steget adskillige måneder. Og nogle steder er den helt uacceptabel nu - mere end et år, siger Jens Lundberg Andresen, øjenlæge og formand for Danske Øjenlægers Organisation.

How YouTube Works - Computerphile

Behov for hurtig behandling

Det er problematisk, at ventetiderne hos de praktiserende øjenlæger er så lange, mener Carsten Edmund, der er øjenlæge på Glostrup Hospital og formand for Øjenforeningen Værn om Synet.

- Det er da meget bekymrende, fordi det jo helst skal være sådan, at hvis man har et øjenproblem, kan man få det undersøgt inden for relativt kort tid, siger han.

Formand for Danske Patienter, Lars Engberg, mener, at der er alvorlige konsekvenser af de lange ventetider.

- Meget ofte er problemer med øjnene et forudgående varsel for helt andre sygdomme. Det kan være sclerose, som øjenlæger er i stand til at opdage i god tid. Så i de værste tilfælde vil den sygdom, man går og bærer på nå at udvikle sig til noget uhelbredeligt, siger han.

Økonomisk loft står bag ventetid

Den længere ventetid hænger ifølge Danske Øjenlægers Organisation blandt andet sammen med, at Danske Regioner siden oktober 2011 af hensyn til budgettet har bremset op for, hvor meget de praktiserende øjenlæger bliver betalt for at behandle på det offentliges regning.

De nye regler betyder, at øjenlægernes indtjening skal overholde den indtjening, de havde i 2010 plus én procent for hvert efterfølgende år. Overskrider de grænsen rammer det den samlede honorarpulje for øjenlægerne året efter.

Men Danske Regioner er ikke enige, når øjenlægerne siger, at de bliver begrænset af det økonomiske loft.

- Den årlige stigning på 1 procent har betydet 100 mio. kroner ekstra til øjenlægerne siden 2011, og derfor kan jeg ikke forstå, når øjenlægerne kalder den økonomiske ramme for en besparelse, siger formand for Danske Regioners Lønnings- og Takstnævn, Anders Kühnau (S).

Færre konsultationer

Den mindre økonomiske gulerod har gjort, at øjenlægerne tilbyder en smule færre tider til sygesikringspatienter, oplyser Jens Lundberg Andresen fra Danske Øjenlægers Organisation.

Tal fra Danmarks Statistik viser, at antallet af konsultationer hos de praktiserende øjenlæger er faldet med 19.684 på årsplan fra 2011 til 2013.

Dog er antallet af første-konsultationer steget med 10.614 i samme periode.

Konsultationer

I 2011 gennemførte de praktiserende øjenlæger 1.107.045 konsultationer.

I 2013 var antallet af konsultationer faldet med 19.684 til 1.087.361 - et fald på 1,8 procent.

I samme periode er antallet af første-konsultationer hos øjenlægerne dog steget fra 733.238 konsultationer i 2011 til 743.852 i 2013.

I 2011 indførte Danske Regioner et loft på, hvor meget øjenlægerne må tjene. Loftet er bestemt ud fra øjenlægens indtjening i 2010 plus én procent for hvert efterfølgende år.

Overskridelser vil ramme den samlede honorarpulje til øjenlægerne.

Kilde: Danmarks Statistik

- Det betyder, at patienterne må vente længere. Det er klart, siger Jens Lundberg Andresen.

Burde I ikke bare tage nogle flere patienter og så få færre penge for dem?

- Jo, det kan I have fuldstændig ret i. Alle kan jo godt arbejde uden at få løn for det, men problemet er jo, at min sygeplejerske, min sekretær og min klinikassistent helt sikkert ikke vil arbejde uden at få løn for det, siger han.

- Svært at forstå

Flere af de praktiserende øjenlæger, DR Nyheder har været i kontakt med, vælger at holde lukket nogle dage for at undgå overskride indtjeningsloftet.

Det har Lars Engberg fra Danske Patienter svært ved at acceptere.

- De får trods alt penge, og timelønnen er da stadig pænt høj, så jeg kan ikke forstå, hvis man bare lukker, hvis det har den konsekvens, at ens patienter får uacceptabelt lange ventetider, siger han.

Økonomisk loft er nødvendigt

Anders Kühnau finder det økonomisk nødvendigt, at øjenlægerne overholder indtjeningsloftet.

- Regionerne er underlagt budgetlove ligesom kommunerne, og derfor har vi brug fro at styre budgetterne, og det gør vi bedst, hvis vi har en ramme, og vi også har et loft for den aktivitet, vi skal lave - også på specialpraksis-området, siger Anders Kühnau.

Han mener dog også, at der er en anden årsag til den stigende ventetid. Der er nemlig mangel på øjenlæger - særligt i Region Nordjylland, hvor man i gennemsnit skal vente 50 uger på en tid.

- Det er svært at få øjenlæger til at nedsætte sig i udkantsområderne i Danmark, og derfor oplever patienterne længere ventetider der. Der må sygehusene i højere grad tage over, siger Anders Kühnau.

Har du oplevet lange ventetider hos en øjenlæge eller andre praktiserende speciallæger, eller har du oplevelser med speciallæger du gerne vil dele med os, vil vi gerne høre fra dig. Skriv til speciallaeger@dr.dk.

Klokken 15.56: DR Nyheder ændret Anders Kühnaus citat om overholdelse af indtjeningsloftet, da han i citatet forholdte sig til den såkaldte knækgrænse, der ikke kan sammenlignes med det økonomiske loft.