Mindre alkoholforbrug er - næsten - risikofrit

Hvis du som kvinde drikker under 7 genstande om ugen og 14 som mand, så er risikoen for at få helbredsskader - næsten - ikke eksisterende.

Under syv genstande om ugen for kvinder og fjorten for mænd er - næsten - risikofrit, siger Sundhedsstyrelsen (Foto: Rasmus Kahlen © DR)

Sundhedsstyrelsen melder et nyt rådgivningsprincip ud for lavrisiko-forbrug af alkohol for at give borgerne en mere nuanceret vejledning om alkohol. I de nye råd præciserer Sundhedsstyrelsen, at kvinder kun bør drikke op til 7 genstande om ugen, og at mænd skal holde sig under 14 genstande om ugen.

Nye lavrisiko-grænser

- 7/14 skal markere, hvilket niveau man skal holde sig under, hvis man vil sikre sig, at ens forbrug kun giver en lille risiko for helbredsskader. Det giver borgerne en bedre mulighed for at vælge den livsstil og risiko de enkelte ønsker at udsætte sig for, siger konstitueret direktør i Sundhedsstyrelsen Else Smith.

Baggrunden er, at der er stadig bedre dokumentation for, at alkohol er kræftfremkaldende. Det drejer sig om kræft i mund og svælg, spiserørskræft, strubekræft, leverkræft, kræft i endetarmen for mænd og brystkræft for kvinder. Intet alkoholforbrug er risikofrit og risikoen for kræft bliver større, jo mere man drikker.

Samme maksimum-grænser

Samtidig peger dokumentationen på, at midaldrende og ældre kan have en hjertebeskyttende effekt af en lille smule alkohol. Et lavrisiko-forbrug på 7/14 angiver et forbrugsniveau, hvor man får glæde af de formodede hjertebeskyttende effekter uden at kræftrisikoen bliver stor.

Sundhedsstyrelsen har siden 1990 angivet en grænse for det maksimale forbrug nemlig 14/21 om ugen. Hvis man drikker mere er der høj risiko for at skade sit helbred. Genstandsgrænsen for det maksimale alkoholforbrug er ofte blevet forstået som, at et alkoholforbrug helt op til 14/21 var uden sundhedsmæssige risici. Det understreger behovet for en mere nuanceret vejledning.

Sundhedsstyrelsen fastholder grænsen 14/21 som en markør for, hvornår et alkoholforbrug er så højt, at det skal bringes ned. Ved et alkoholforbrug over 14/21 opfordres sundhedspersonalet til at vurdere, om der er behov for en kort intervention hos den praktiserende læge eller henvisning til alkoholbehandling.