Tusindvis af skoleelever ryger stadig: Flere skoler anlægger nu hårdere linje end rygeloven

Man må heller ikke ryge, hvis man færdes uden for skolens område, lyder det fra en af skolelederne.

Det er blevet mere udbredt, at folkeskoler indfører en strengere rygepolitik, end loven egentlig foreskriver.

På flere skoler må hverken elever eller lærere nu ryge i skoletiden - heller ikke uden for skolens område.

- Lovens grænse går jo egentlig her, hvor fortovet skiller, siger skoleleder, Lars Aaberg på Skolen på Strandboulevarden på Østerbro i København.

Han står på grænsen til skolens matrikel.

Ifølge loven må man godt ryge på den anden side af grænsen.

- Men vi er gået skridtet videre, fortæller Lars Aaberg.

Skoleleder Lars Aaberg viser, hvor eleverne godt måtte stå at ryge, da skolen bare fulgte lovgivningen. (© dr)

Det er faktisk så vidtgående, at vores personale, som bliver sendt på kursus andre steder i byen, heller ikke må ryge der

lars aaberg, skoleleder

Rygeloven, der trådte i kraft for 10 år siden og er blevet revideret flere gange siden, forbyder både lærere og elever at ryge indenfor skolens område.

Men på Skolen På Strandboulevarden ville skolelederen gerne undgå, at eleverne så i stedet stod ude på fortovet uden for skolens område og røg.

- Her, hvor vi står nu, ville man typisk se skolens elever og personale tage sig en smøg, fortæller han.

Må heller ikke ryge på kursus

Derfor har man her - ligesom på flere andre skoler - forbudt rygning fuldstændig i skoletiden.

- Det er faktisk så vidtgående, at vores personale, som bliver sendt på kursus andre steder i byen, heller ikke må ryge der, fortæller Lars Aaberg.

Ifølge Lotus Sofie Bast, der forsker i rygeforebyggelse, er det et rigtigt skridt på vejen, at flere skoler indfører en strengere rygepolitik, end loven foreskriver.

- Det handler jo i vid udstrækning om at sørge for, at de unge færdes i et samfund, hvor de ikke ser rygning hele tiden, og det kan man hjælpe dem til ved at indføre røgfri skoletid, siger Lotus Sofie Bast, der er forsker ved Statens Institut for Folkesundhed.

Rygeloven og rygning på danske skoler

I 2002 kom de første rygerestriktioner på landets folkeskoler. Her blev det forbudt for elever at ryge mange steder på skolerne.

I 2007 blev den klassiske rygelov, som vi kender den, indført. Her blev det endegyldigt forbudt for elever at ryge på skolernes område.

Rygeloven blev opdateret i 2012, hvor lærerne nu heller ikke længere måtte ryge på skolens område, heller ikke i rygekabiner eller hvor eleverne ikke kunne se dem

5 procent af 9. klasses-eleverne i Danmark ryger dagligt, mens hele 18 procent ryger en gang imellem.

Kilde: Statens Institut for Folkesundhed

Hun skelner mellem "røgfri skoletid", som skolen på Strandboulevarden altså har indført, og "røgfri matrikel", som alle skoler i Danmark pga. lovgivningen skal praktisere.

- Begrænsningen ved "røgfri matrikel" er jo, at vi ikke kan sikre et røgfrit miljø for eleverne. Hvis de kan se elever stå på den anden side af gaden og ryge, så påvirkes de jo også af det, forklarer hun.

Elever: Vi skal være et forbillede for de små

På Skolen på Strandboulevarden er det netop også fordi lærerne skal være gode rollemodeller, at de heller ikke må ryge i arbejdstiden, forklarer Lars Aaberg.

- Og det er vi ved at vise, at vi ikke har det behov i den tid, hvor vi arbejder med børn og unge, siger han.

Også blandt skolens større elever er det med rollemodeller noget, der fylder.

- Det handler også meget om, at de ældre elever skal være et forbillede for de små elever, siger Niels, der går i 9. klasse.

Han ryger ikke selv, og det gør hans skolekammerat Ulrikke heller ikke. Hun er ligesom Niels glad for de stramme regler.

Niels går i 9. klasse og ryger ikke selv. Han er glad for, at skolen har en streng rygepolitik. (© dr)

- Jeg synes, det er fedt. For vi skal prøve at være et forbillede for de små, siger hun.

Er der ingen, der bryder reglerne?

- Det tror jeg. Det vil der nok altid være. Især hvis folk er afhængige af det, men ellers synes jeg, at folk er ret gode til at holde det væk fra skolen, siger Ulrikke.

Flere danske end svenske og norske elever ryger

Siden man i 2002 begyndte at lave rygerestriktioner på skolerne, og siden det i 2007 blev endegyldigt forbudt for eleverne at ryge på skolens område, er andelen af folkeskoleelever, der ryger, faldet.

Ifølge seneste skolebørnsundersøgelse fra 2014, er det fem procent af 9. klasses-eleverne, der ryger dagligt, mens hele 18 procent ryger en gang imellem.

- Men det er tal, som ligger højere end de lande, vi normalt sammenligner os med, for eksempel Norge og Sverige, siger Lotus Sofie Bast.

Hun understreger, at der primært er tre ting, der virker, hvis man skal forhindre, at unge begynder at ryge. Det første er at klæde dem på med viden om røg, mens det også er vigtigt at inddrage forældrene. Og så er det ifølge hende vigtigt netop at skabe røgfri miljøer.

- Vi skal sætte ind fra flere sider på samme tid. Undervisning som bare giver dem viden er ikke nok i sig selv til at opnå en effekt. Det ser ud til, at det er de her strukturelle ændringer, der gør noget for de unges rygning, siger Lotus Sofie Bast.

- Altså rammer, der gør, at det ikke er tilladt at ryge eller at det bliver sværere for dem at få fat i cigaretter, uddyber hun.

- Det er ikke en sej ting at gøre

I 9. klasse på Skolen på Strandboulevarden tror eleverne Ulrikke og Niels også på, at det hjælper med rygeforbuddet.

- Man er jo hurtig til at adoptere folks vaner, ikk'? Så det er rimelig vigtigt, at vi også er forbilleder for dem (de små elever på skolen red.), siger Ulrikke.

Ulrikke vil gerne være et forbillede for de mindre elever, så de ikke begynder at ryge, fortæller hun. (© dr)

Hendes skolekammeret Niels er enig:

Hvis de ser os lade være med det, eller hvis de ser, at nogen er stoppet med det, så tænker de måske også, at det ikke er en sej ting at gøre

niels, 9. klasse, skolen på strandboulevarden

- Hvis de ser os lade være med det, eller hvis de ser, at nogen er stoppet med det, så tænker de måske også, at det ikke er en sej ting at gøre, siger han.

På Skolen på Strandboulevarden kommer lærerne dog ikke til at patruljere sidegaderne for rygende lærere eller elever.

- Men hvis man opdager nogen, der ryger, så vil vi føre samtaler og dialog med de mennesker, og det gælder både børn og voksne. Og så håber vi, at vi med dialog kan opnå nogle resultater, siger Lars Aaberg.

Han håber, at skolen kan inspirere endnu flere skoler til at indføre en røgfri skoledag - også uden for skolens område.

- Vi ved jo godt, at det er en lille dråbe, og der skal mange til at fylde et hav. Men hvis vi kan være den første dråbe, så har vi opnået rigtig meget, siger han.