Analyse: Hver tredje dansker over 64 år er millionær

Udbetalinger fra private pensioner er steget markant, og det har gjort ældre danskere rige.

Fra 2000 til 2012 er ældres formuer vokset med 25 procent, viser analysen. (Foto: Claus Fisker © Scanpix)

Alderdommen er blevet mere sød målt på danske pensionisters privatøkonomi. Ingen anden aldersgruppe har haft så store stigninger i indkomster og formuer siden årtusindskiftet.

Det skriver Politiken søndag.

Tallene stammer fra en analyse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, som handler om danskere på 65 år og derover. Fra 2000 til 2012 er ældres formuer vokset med 25 procent, viser analysen.

Få med gæld

For alle øvrige aldersgrupper har formuen været omtrent uændret eller ligefrem faldende. Formuer er her opgjort som nettoformue - det vil sige formue fratrukket gæld. Mere end halvdelen af de over 64-årige har en sådan nettoformue på over 500.000 kroner.

Omtrent en tredjedel har en nettoformue på over en million kroner, afslører ministeriets rapport.

Meget få ældre har mere gæld end formue. Kun 10 procent af de ældre står i den situation. Det er markant mindre end blandt 30-64-årige danskere, hvor 35 procent har større gæld end formue.

Også på indkomsterne er det gået de ældre bedre end andre grupper.

Scorer på private pensioner

For danskere på 65 år og derover er indkomsten efter skat steget med 26 procent fra 2000 til 2012. For yngre aldersgrupper er indkomsten vokset med mellem 9 og 24 procent.

De større indkomster skyldes blandt andet, at udbetalinger fra private pensioner er steget med 44 procent siden 2000. Pengene kommer især fra ATP og arbejdsmarkedspensioner.

Dermed kommer pensionen for flere danskere til at ligne pensionen for skolelærere, sygeplejersker og politifolk, som er organiseret under FTF. De har haft tvungen opsparing via jobbet længere end mange andre faggrupper, hvor det først blev indført fra 1990'erne.

- FTF'erne er et godt eksempel på, hvordan økonomien vil se ud for langt de fleste pensionister, når arbejdsmarkedspensionerne er blevet mere modnet, siger Per Bremer Rasmussen, direktør i Forsikring & Pension, til Politiken.

Advarsel: Pas på B-hold

Men det er også et vink om, at der vil blive skabt et B-hold blandt fremtidige pensionister, hvis ikke alle kommer med på arbejdsmarkedspensionerne, advarer FTF-formand Bente Sorgenfrey:

- Vi skal blive bedre til at forklare alle danskere, hvor vigtigt det er, at de via deres job får indbetalt penge til en pensionsopsparing, siger hun til Politiken.

/ritzau/