Ny overenskomst til chaufførerne

Der er indgået forlig mellem 3F's transportgruppe og Dansk Industri. Forliget er toårigt. Aftalens indhold præsenteres tirsdag morgen.

Den nye overenskomst gælder for omkring 14.500 lagerarbejdere, chauffører og havnearbejdere.

Efter at have forhandlet næsten uafbrudt i to et halvt døgn er det lykkedes for transportsektoren at få en ny overenskomst i hus. Overenskomsten er som på industriområdet toårig.

Det oplyser DI - Organisationen for erhvervslivet mandag aften. Aftalen er kommet i hus mellem 3F's Transportgruppe og DI.

Offentliggøres tirsdag

Fornyelse af den fælles overenskomst for lagerarbejdere, chauffører og havnearbejdere gælder for cirka 900 virksomheder og omfatter omkring 14.500 lønmodtagere. Forliget vil dog få betydning for op mod 50.000 lønmodtagere inden for transportsektoren.

Først klokken 9.30 vil det blive offentliggjort, hvad parterne konkret er blevet enige om. Man vil nu bruge timerne indtil da på at færdiggøre aftalens dokumenter.

Første på normallønsområdet

Aftalen er ventet med spænding, da det er den første, der bliver indgået på normallønsområdet. Indtil nu er der kun indgået aftaler på områder med mindsteløn, hvor lønstigninger forhandles lokalt. Og derfor vil aftalen give et praj om, hvor meget arbejdsgiverne har i posen med ekstra lønningskroner.

- Det første resultat på normallønsområdet har traditionelt en afsmittende virkning på andre områder. For eksempel slagterier og restauranter, siger arbejdsmarkedsforsker Carsten Strøby Jensen fra Københavns Universitet til DR-Nyheder.

Ingen konflikt

Han vurderer, at det peger i retning af at nogle at de store forhindringer i overenskomstforhandlingerne er overvundet og risikoen for storkonflikt dermed er mindsket.

Hverken gruppeformanden for 3Fs Transportgruppe, Jan Villadsen, eller DI's administrerende direktør, Hans Skov Christensen, vil kommentere aftalen, før indholdet offentliggøres.