Enhedslisten vil veksle domme til møder med offeret

Den kommende flerårsaftale for Kriminalforsorgen skal gøre det muligt at veksle milde domme til møder med offeret i et såkaldt konfliktråd. Det mener Enhedslisten.

Enhedslistens retsordfører Pernille Skipper kan kun se fordele ved at indføre konfliktråd i flere sager. Hun ser gerne, at milde fængselsdomme fremover kan skiftes ud med møder med offeret. (© DR)

Det hjælper offeret videre, mindsker antallet af kriminelle gengangere og letter presset på de overfyldte danske fængsler.

Derfor giver det mening, hvis en gerningsmand med en mild dom fremover kan veksle fængselsopholdet med deltagelse i et såkaldt konfliktråd, hvor den kriminelle skal møde offeret. Det mener Enhedslisten.

- Hvis vi indfører mulighed for at idømme betingede domme med vilkår om konfliktråd, vil mange flere ofre for kriminalitet få bedre mulighed for at komme videre med livet. Samtidig kan det lette byrden på de overfyldte fængsler, hvor de ansatte er massivt under pres. Forslaget betyder nemlig, at flere kan få en betinget dom, herunder personer som dømmes for simpel vold, som i dag som udgangspunkt bliver sat i fængsel, siger Pernille Skipper, retsordfører for Enhedslisten.

Mandag eftermiddag mødes hun med justitsminister Morten Bødskov (S) og de andre retordførere fra Folketinget for at starte forhandlingerne om en ny flerårsaftale for Kriminalforsorgen, og her vil Pernille Skipper lægger forslaget om flere konfliktråd på bordet.

Meget populært i Norge

I dag har kriminelle, der har begået personfarlig kriminalitet, mulighed for at indgå i konfliktråd, hvis både gerningsmanden og offeret ønsker det, men konfliktråd erstatter ikke fængselsdommen.

Men det bør altså laves om, mener Pernille Skipper og henviser til både nationale og internationale undersøgelser af, at konfliktråd er godt for alle parter.

- Det er vigtigt at påpege, at gerningsmanden skal være motiveret, og at ingen ofre skal tvinges til at indgå i konfliktråd. Frivilligheden er helt central, hvis konfliktrådene skal have en positiv effekt. Derfor skal det være en betingelse for at der kan afsiges dom til konfliktråd, at gerningspersonen er motiveret, og ofret er villig til at deltage, siger Pernille Skipper.

I Danmark blev der i hele perioden fra 1. januar 2010 til 30. juni 2012 gennemført konfliktråd i 1251 sager. I Norge blev til sammenlignin 8271 sager alene i 2011 henvist til konfliktråd.