Hård kurs mod genopdragelsesrejser

Kommunerne skal indberette til Udlændingestyrelsen, hvis der er mistanke om at en ung indvandrer er på genopdragelsesrejse, mener regeringen. Styrelsen kan så vælge at fratage hele familiens opholdstilladelse.

Nogle indvandrerfamilier sender deres børn på genopdragelserejse, hvis børnene er blevet påvirket af danske værdier. Men den går ikke, mener regeringen. (© DR)

En pakistansk familie, som sender ældste søn på opdragelsestur til Pakistan, risikerer i fremtiden at miste sin opholdstilladelse i Danmark.

Den nye stramning over for de såkaldte genopdragelsesrejser fremgår af et lovforslag, som regeringen fremsætter i dag. Ifølge forslaget skal kommunerne indberette til Udlændingestyrelsen, hvis et barn har været væk fra Danmark i over seks måneder. Derefter kan styrelsen afgøre, om familiens opholdstilladelse skal inddrages.

Få unge er væk i lang tid

- Det vil i givet fald være en meget markant sanktion, som vi iværksætter, men det er et udtryk for, at vi vil ikke finde os i genopdragelsesrejser, siger statsminister Anders Fogh Rasmussen.

En undersøgelse fra Integrationsministeriet har vist, at de fleste børn, som besøger deres oprindelsesland, er væk fra Danmark i op til tre måneder. Hvis børnene forsømmer skolen i gennem længere tid, har kommunerne allerede i dag mulighed for at stoppe udbetalingen af forskellige ydelser til familien.

Unge skal påvirkes af danske værdier

Når der nu sættes endnu hårdere ind mod genopdragelsesrejser, så skyldes det at rejserne - ifølge regeringen - modarbejder integrationen.

- Det kan ikke nytte noget, at man prøver at modvirke integrationen ved at sende børnene på genopdragelsesrejse, fordi man synes, at de er blevet for påvirkede af det danske samfunds normer. Meningen er faktisk, at de skal påvirkes af det danske samfunds normer og værdier, siger Anders Fogh Rasmussen.