Undersider til KV13 området

Hvor enig er du med de nyvalgte?

Hvor enig er du med de nyvalgte? Tag KANDIDAT-TESTEN og find hurtigt ud af, hvem du er enig med.
Svar på 11 spørgsmål, der enten handler om

KANDIDAT-TESTEN er udviklet i samarbejde mellem Altinget.dk og DR.

Kandidat-testen Kommunalvalget

 1. 1

  Kommunal service

  Hvis borgerne skal have bedre service i kommunerne, er det nødvendigt at hæve kommuneskatten

 2. 2

  Kommuneskat

  Kommunen bør i udgangspunktet sænke kommuneskatten

 3. 3

  Jobskabelse

  Kommunen skal økonomisk prioritere at skabe arbejdspladser frem for at prioritere den lokale velfærd

 4. 4

  Brugerbetaling

  Der bør i højere grad indføres brugerbetaling på kultur - og fritidstilbud i kommunerne

 5. 5

  Hjemmepleje

  Ældre, velhavende borgere bør i højere grad selv betale for rengøring og hjælp til indkøb

 6. 6

  Folkeskole

  Det er vigtigt at undgå lukninger af små folkeskoler - også selv om de er dyrere per elev

 7. 7

  Dagtilbud

  Med øget forældrebetaling skal der indføres flere pædagoger pr barn i daginstitutionerne

 8. 8

  Yderområder

  Velfærdstilbud i yderområderne skal bevares i stedet for at centralisere tilbuddene i kommunens tætbefolkede områder - også selv om det er dyrere

 9. 9

  Nyttejob

  Det er en god ide at sætte kontanthjælpsmodtagere til at udføre nyttejob som for eksempel at rydde sne og feje fortove for en løn, der svarer til kontanthjælp

 10. 10

  Skolevalg

  Kommunen skal sørge for, at der er en bred social og etnisk sammensætning af elever på folkeskolerne - også selv om forældre ikke længere frit kan vælge skole til deres børn

 11. 11

  Socialt bedrageri

  Kommunen skal lave mere opsøgende arbejde hjemme hos borgerne for at afsløre socialt bedrageri - også selvom folk kan blive spurgt ind til meget personlige forhold

For at KANDIDAT-TESTEN kan sammenligne dine svar med de lokale kandidater, skal systemet vide om din kommune er:
...
Er det gæt forkert, kan du vælge en anden kommune her

For at KANDIDAT-TESTEN kan sammenligne dine svar med de lokale kandidater, skal du svare på alle 11 spørgsmål.
Du mangler spørgsmål nr.: