Undersider til KV13 området

Venstre, Danmarks Liberale Parti Peter Larsen

Personlige stemmer

2013: 0
2009: Ingen informationer

Mærkesager

 • Fornyelse i byrådet

  Thisted Kommune trænger til dynamik og fornyelse og derfor er det vigtigt at der kommer nye kræfter i byrådet

11 spørgsmål til Peter Larsen

 1. Kommunal service Hvis borgerne skal have bedre service i kommunerne, er det nødvendigt at hæve kommuneskatten
  Helt uenig
 2. Kommuneskat Kommunen bør i udgangspunktet sænke kommuneskatten
  Delvist enig
 3. Jobskabelse Kommunen skal økonomisk prioritere at skabe arbejdspladser frem for at prioritere den lokale velfærd
  Hverken enig eller uenig
 4. Brugerbetaling Der bør i højere grad indføres brugerbetaling på kultur - og fritidstilbud i kommunerne
  Delvist uenig
 5. Hjemmepleje Ældre, velhavende borgere bør i højere grad selv betale for rengøring og hjælp til indkøb
  Delvist enig
 6. Folkeskole Det er vigtigt at undgå lukninger af små folkeskoler - også selv om de er dyrere per elev
  Delvist uenig
 7. Dagtilbud Med øget forældrebetaling skal der indføres flere pædagoger pr barn i daginstitutionerne
  Delvist uenig
 8. Yderområder Velfærdstilbud i yderområderne skal bevares i stedet for at centralisere tilbuddene i kommunens tætbefolkede områder - også selv om det er dyrere
  Delvist enig
 9. Nyttejob Det er en god ide at sætte kontanthjælpsmodtagere til at udføre nyttejob som for eksempel at rydde sne og feje fortove for en løn, der svarer til kontanthjælp
  Helt enig
 10. Skolevalg Kommunen skal sørge for, at der er en bred social og etnisk sammensætning af elever på folkeskolerne - også selv om forældre ikke længere frit kan vælge skole til deres børn
  Delvist enig
 11. Socialt bedrageri Kommunen skal lave mere opsøgende arbejde hjemme hos borgerne for at afsløre socialt bedrageri - også selvom folk kan blive spurgt ind til meget personlige forhold
  Helt enig

Fakta Peter Larsen

 • ALDER: 43 år
 • CIVILSTAND: Gift
 • ERHVERV: Privat ansat/selvstændig
 • UDDANNELSE: Erhvervsuddannelse
Peter Larsen har endnu ikke opgivet CV
Kandidater kan kontakte Altinget.dk og angive de manglende oplysninger