Meningsmåling

Se vælgervandringer

Sammenlign

A Soc.dem.

26,8
26,3

V Venstre

18,2
19,5

O DF

17,1
21,1

Ø Enhedsl.

8,1
7,8

I Lib. All.

6,9
7,5

B Rad. V.

5,5
4,6

Å Alt.

5,5
4,8

F SF

5,0
4,2

C Kons.

4,1
3,4

D Nye Borg.

2,9
0,0

Blokfordeling i Folketinget

Vælg selv blokke
49,2
V C O I D
50,8
A Ø B F Å
K
Læg i blå blok
Læg i rød blok
Under spærregrænsen på 2%
Træk partierne over til modsatte blok

Vis data fra:

Vis data som:

Om det politiske indeks fra den 20. december 2016:

Indekset er lavet på baggrund af i alt 1.675 gennemførte interview med repræsentativt udvalgte danskere på 18 år og derover. Den maksimale usikkerhed på de overordnede resultater er +/÷ 2,4 procentpoint. Interviewene er gennemført i perioden fra den 12. december til den 18. december 2016. OBS: I indekset spørges kun til opstillingsberettigede partier, derfor har respondenterne ikke kunnet vælge Kristendemokraterne. Blokkenes styrkeforhold er beregnet for de partier, der er over spærregrænsen. Derfor kan opgørelsen ikke direkte sammenlignes med partiernes stemmeandele.

Bemærk: I indekset spørges der kun til opstillingsberettigede partier. Derfor optræder Kristendemokraterne ikke i visninger efter juni 2015 og Alternativet ikke i visninger før 24. marts 2015.

Måling foretaget af Epinion.