Meningsmåling

Se vælgervandringer

Sammenlign

A Soc.dem.

26,7
26,3

O DF

21,6
21,1

V Venstre

19,5
19,5

Ø Enhedsl.

7,5
7,8

I Lib. All.

6,3
7,5

Å Alt.

6,0
4,8

B Rad. V.

5,1
4,6

F SF

4,5
4,2

C Kons.

2,8
3,4

Blokfordeling i Folketinget

Vælg selv blokke
50,2
V C O I
49,8
A Ø B F Å
K
Læg i blå blok
Læg i rød blok
Under spærregrænsen på 2%
Træk partierne over til modsatte blok

Vis data fra:

Vis data som:

Om det politiske indeks fra den 21. september 2016:

Indekset er lavet på baggrund af i alt 1.636 gennemførte interview med repræsentativt udvalgte danskere på 18 år og derover. Den maksimale usikkerhed på de overordnede resultater er +/÷ 2,4 procentpoint. Interviewene er gennemført i perioden fra den 14. september til den 21. september 2016. OBS: I indekset spørges kun til opstillingsberettigede partier, derfor har respondenterne ikke kunnet vælge Kristendemokraterne. Partiet Nye Borgerlige er endnu ikke endelig godkendt og opstillingsberettiget og er derfor ikke med i målingen. Blokkenes styrkeforhold er beregnet for de partier, der er over spærregrænsen. Derfor kan opgørelsen ikke direkte sammenlignes med partiernes stemmeandele.

Bemærk: I indekset spørges der kun til opstillingsberettigede partier. Derfor optræder Kristendemokraterne ikke i visninger efter juni 2015 og Alternativet ikke i visninger før 24. marts 2015.

Måling foretaget af Epinion.