Udlændingeaftalen er i hus

Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om et nyt pointsystem for udlændinge, der vil familiesammenføres til Danmark. Kristendemokraterne sikrer flertallet.

Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om et nyt pointsystem for udlændinge, der vil familiesammenføres. (Foto: DR © DR)

Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om et nyt pointsystem for udlændinge, der vil familiesammenføres til Danmark.

Kristendemokraterne stemmer for finansloven, som pointsystemet er en del af.

Dermed er flertallet for udlændingeaftalen sikret.

Unge skal have dobbeltpoint

Unge under 24 år skal have dobbelt så mange point, som dem over, for at komme til landet.

- Vi vil gerne sikre, at dem der kommer til Danmark, de bidrager, siger Dansk Folkepartis integrationsordfører, Peter Skaarup, om aftalen.

Han kalder aftalen for strammer-politik, som samtidig gør, at unge under 24 år kan komme ind, hvis de kan bidrage med noget til landet.

Blandt andet erhvervsarbejde, studier og sprog kan give point.

En stramning

Integrationsminister Birthe Rønn Hornbech kalder også aftalen for en stramning af de gældende regler.

- Det er i høj grad en stramning. Vi vil have nogle kvalifikationer, så man ikke kan vente sig til adgang, siger integrationsministeren.

Målet med aftalen er at stille krav om sprogkundskaber, uddannelse og erhvervserfaring for at sikre, at udlændingene kan og vil bidrage til det danske samfund.

Intern uro

Regeringen og Dansk Folkeparti præsenterede omridset af aftalen for mere end en uge siden i forbindelse med aftalen om næste års finanslov.

Men siden har den endelige udformning skabt intern uro i de to regeringspartier Venstre og De Konservative.

Uenigheden i Venstres folketingsgruppe brød ud, da Eyvind Vesselbo i går krævede at få en drøftelse i folketingsgruppen, før aftalen kunne lukkes. Et krav, som gruppeformand Kristian Jensen hurtigt afviste. Sidst på dagen erklærede Vesselbo sig dog tilfreds.

Uværdig udlændingepakke

Hos De Konservative har den tidligere folketingspolitiker Viggo Fischer kritiseret udlændingepakken for at være udansk og uværdig, mens en række konservative kredsformænd i en rundspørge har givet udtryk for, at udlændingepolitikken ikke skal strammes yderligere.

Sådan får du point
 • Skærpede krav til herboende udlændinge:
  Det skal være vanskeligere for herboende udenlandske statsborgere, som ikke er fuldt integrerede i samfundet, og som ikke har en fast tilknytning til arbejdsmarkedet, at opnå ægtefællesammenføring.
 • Økonomisk sikkerhed
  Den økonomiske sikkerhedsstillelse forhøjes fra 50.000 kroner til 100.000 kroner (pristalsreguleres).
 • Pointsystemet, som regeringen og Dansk Folkeparti er enige om, indebærer følgende:
  • Udlændinge over 24 år skal opnå 60 point for at kunne få familiesammenføring.
  • Udlændinge under 24 år skal opnå 120 point for at kunne få familiesammenføring.
  Følgende giver point:
  • 1. Færdiggjort uddannelse:
   120 POINT: Ph.d./kandidatuddannelse i Danmark eller top 20 universitet.
   80 POINT: Ph.d./kandidatuddannelser andre universiteter i udlandet.
   70 POINT: Bacheloruddannelser i Danmark eller top 20 universitet.
   50 POINT: Bacheloruddannelser andre universiteter i udlandet.
   50 POINT: Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser i Danmark.
   40 POINT: Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser i udlandet.
  • 2. Erhvervserfaring:
   80 POINT: Kvalificeret erhvervserfaring (positivliste-job) i 2 år i Danmark.
   60 POINT: Kvalificeret erhvervserfaring (positivliste-job) i 2,5 år ud af de seneste 3 år i udlandet.
   40 POINT: Anden erhvervserfaring i 2,5 år ud af de seneste 3 år i udlandet.
  • 3. Sproglige kvalifikationer:´
   50 POINT: Dansk, svensk og norsk på niveau svarende til studieprøven (C 1).
   40 POINT: Engelsk, tysk, fransk, spansk på niveau svarende til studieprøven (C 1)
  • 4. Øvrige
   20 POINT: Dansk på niveau svarende til Prøve i Dansk 2 (B1-B2)
   20 POINT: Engelsk, tysk, fransk, spansk på niveau svarende til Prøve i Dansk 2 (B1-B2).
   20 POINT: Hvis ansøger ikke bosætter sig i et udsat boligområde.
   10 POINT: Aktiv deltagelse i globale humanitære organisationer.
   10 POINT: Selvforsørgelse (kan ikke kombineres med erhvervsarbejde).
  • Der kan opnås point med kvalifikationskrav fra grupperne 1-3. Der kan suppleres med op til 20 point fra gruppe 4.