Færre forureningskilder i Østersøen

Antallet af særlige forureningskilder er gået fra 162 i 90'erne til 45 i december 2015.

Der bliver længere og længere mellem miljøsynderne i Østersøen. Det kommer til at gavne havmiljøet på sigt, fortæller Anne-Mette Hjortebjerg Lund fra Naturstyrelsen.

Der kommer mere og mere styr på spildevandsanlæggene rundt om Østersøen.

Det viser en opgørelse fra Helcom, som koordinerer det internationale miljøsamarbejde i Østersøen.

En række polske rensningsanlæg har i mange år været på listen over særlige forureningskilder, men igennem de seneste år er anlæggene blevet forbedret, og Helcom har i december 2015 vurderet, at de opfylder kravene, fortæller Anne-Mette Hjortebjerg Lund fra Naturstyrelsen.

- De udgør ikke længere en væsentlig forureningskilde i Østersøen. Det er et positivt tegn på, at det går den rigtige vej i forhold til rensning af spildevand i landene omkring Østersøen, siger hun.

Oprydning udsat til 2018

I alt seks polske rensningsanlæg er nu fjernet fra listen over særlige forureningskilder. På den oprindelige liste fra 1992 var der 162 særlige forureningskilder på Helcoms liste - med de seneste forbedringer er man nede på 45.

Oprindeligt var det meningen, at hele listen over særlige forureningskilder skulle være renset senest i år 2012 - men den deadline er nu skubbet til 2018. Alle rensningsanlæg håber man dog stadig på at få væk fra listen allerede i år.

Helcom er netop nu i gang med at fortage en samlet undersøgelse af miljøtilstanden i Østersøen. Første udkast forventes at udkomme i løbet af 2017.

Helcom

  • Er en forkortelse for Helsinki Kommissionen
  • Koordinerer det internationale miljøsamarbejde i Østersøen
  • De deltagende lande er: Danmark, Estland, EU, Finland, Tyskland, Letland, Litauen, Polen, Rusland og Sverige