Kun 500 marsvin tilbage i Østersøen

En optælling viser, at der er 500 marsvin tilbage i Østersøen. Bekymrende, mener forsker.

Forsker mener, at vi skal lave beskyttede områder for at holde bestanden af marsvin oppe. (Foto: Solvin Zankl © Fjord og Bælt- Kerteminde)

I dag er der færre end 500 marsvin tilbage i Østersøen. Det betyder, at marsvinene betragtes som kritisk truet, fremgår det i en ny rapport.

Det er første gang, at man har kunnet få tal på bestanden. I rapporten, Arter 2015: Novana - udgivet af Aarhus Universitet, har man overvåget forskellige arter.

Fakta om marsvin

Marsvinet er en af verdens mindste hvaler. Den bliver mellem 1.4 og 1.8 meter lang.

Den lever af torsk- og sildefisk, men kan også æde blæksprutter og krebsdyr.

Marsvinet er almindeligt forekommende i Storebælt, Lillebælt, Skagerrak, Kattegat og Nordsøen.

De drukner også i fiskenet. I 2002 indførte EU et forbud mod drivgarn i Nordsøen for at mindske antallet af druknede marsvin.

Kilde: Miljøstyrelsen

Ifølge Jonas Teilmann, der er seniorforsker ved Institut for havpattedyrforskning på Aarhus Universitet, er resultaterne bekymrende.

- 500 marsvin er overraskende få. Hvis man skal forestille sig, at den population skal klare sig i fremtiden, så vi skal passe rigtig godt på de marsvin, vi har om vinteren ved Bornholm.

- Det er simpelthen resterne af Østersø-bestanden, som engang var meget talrig, men som altså nu er nede på 500, siger Jonas Teilmann, der er en af forskerne bag rapporten.

Den svindende bestand skyldes formentlig tidligere tiders overfangst samt PCB-forureningen af Østersøen i 70'erne og 80'erne.

- Svenskerne har lavet nogle beskyttede områder syd for Gotland og øst for Øland. Vi håber på nogle tiltag fra tysk og dansk side, så vi fremover kan se en stigning i den her bestand, siger Jonas Teilmann.

Områdebeskyttelsen kunne måske betyde et forbud mod fiskeri med nedgarn hvor marsvin jævnligt fanges og drukner.

I de indre danske farvande, er populationen mere stabil og ligger omkring 40.000 marsvin, konkluderes det i rapporten. I Nordsøen lever der omkring 350.000 marsvin.

KONTAKT REDAKTIONEN

Skriv til os på bornholm@dr.dk. Du kan vedhæfte billeder, dokumenter eller videofiler, som du gerne vil dele med os.

Det er ikke sikkert, at DR bruger dit materiale. Det vurderer redaktionen. Når du sender materiale til os, kan DR frit offentliggøre og bruge dit indhold overalt i DR’s medier. Du vil blive krediteret.