Retsmægling sparede Marianne for tusindvis af kroner

I stedet for at slås i retten. lykkedes det arbejdsgiver og medarbejder at opnå kompromis efter kun tre timers mægling

Der er tusindvis af kroner at spare, når en konflikt bliver løst ved et mæglingsmøde i stedet for at skulle gennem hele retssystemet.

Det ved vognmand Marianne Helledie fra Øster Vrå fra Vendsyssel.

- Man får nemmere talt problemerne igennem, når man sidder tre-fire stykker rundt om et bord i stedet for at man kommer ind i en retssal, hvor de fleste af os godt kan blive lidt nervøse, siger hun.

Marianne Helledie skulle engang til flere end 20 retsmøder i en traditionel retssal, da hun var blevet stævnet i en sag om nogle lastbildæk for 5000 kroner.

Til gengæld blev konflikten løst efter kun tre timers mægling, da vognmanden for nylig var involveret i en sag med en medarbejder, der endte med at skulle have efterbetalt 8000 kroner.

- Det er jo meget, meget nemmere at komme til at forklare sig. Også så man kan se modparten i øjnene bagefter, siger Marianne Helledie.

Oprindeligt lød kravet i den konkrete sag fra medarbejderens fagforbund HK på 22.000 kroners efterbetaling og 16.000 kroner i advokatløn og sagsomkostninger.

Ifølge advokat Åse Gahner Klemmensen fra Hjørring vil borgere i rigtig mange sager have det bedre med en retsmægling med en dommer eller advokat fremfor at skulle igennem en retssag.

- Mange gange er det jo misforståelser, der er skyld i en konflikt, og så tvinger man parterne til at lytte og prøve at få en forståelse for den andens krav. At vise anerkendelse og måske komme med en undskyldning, siger retsmægleren.

  • Alle retter bortset fra Højesteret tilbyder retsmægling i civile sager som alternativ til en løsning af tvisten ved en dom eller et traditionelt retsforlig.

  • Retsmægleren er en dommer, en domstolsjurist eller en advokat, som har gennemgået en særlig uddannelse i retsmægling.

  • Retsmægling er en frivillig måde at løse konflikter på, hvor en mægler i fortrolighed hjælper sagens parter til selv at finde frem til en løsning på deres problem. Mægleren kan ikke træffe afgørelse i sagen.

  • Print
  • Del artiklen: