Præst sat under tilsyn efter clairvoyance for dyr

Roskilde Stifts biskop reagerer efter et alternativt arrangement i en nordvestsjællandsk kirke.

Biskop i Roskilde Stift Peter Fischer-Møller har i dag sat sognepræst ved Gislinge Kirke Dorthe Thaulov under skærpet tilsyn. (Foto: Privatfoto via Facebook © Gislinge Kirke)

Sognepræst Dorthe Thaulov fra Gislinge i Nordvestsjælland blev forleden fritaget for tjeneste, og nu er hun sat under såkaldt skærpet tilsyn.

Det sker, efter hun har været med til at afholde et arrangement om dyreclairvoyance i kirken.

Sognepræsten var i dag indkaldt til tjenstlig samtale med sin chef, biskop Peter Fischer-Møller.

- Dorthe Thaulov genoptager sin tjeneste som sognepræst, skriver han i en pressemeddelelse.

- Da hendes udtalelser har givet anledning til misforståelser og usikkerhed omkring grundlaget for hendes forkyndelse og virke som præst i folkekirken, vil hendes virksomhed være under skærpet tilsyn, skriver han videre.

Til DR Sjælland siger en meget kortfattet biskop Peter Fischer-Møller:

- Det var et godt og konstruktivt møde, som mundede ud i, at vi blev enige om en fælles udtalelse.

Samtalen mellem Dorthe Thaulov og Peter Fischer-Møller kom på baggrund af et arrangement i Gislinge Menighedsråds regi, hvor en dyretelepatisk og clairvoyant foredragsholder var indbudt.

Her kunne deltagerne blandt andet få hjælp til at komme i telepatisk kontakt med deres afdøde kæledyr.

Arrangement var kommet i stand i forståelse med menighedsrådet.

Det skulle have været afholdt i sognehuset, men på grund af stor interesse og mere end 120 deltagere blev det flyttet til selve kirken.