Region Sjælland vil uddanne læger i Sverige

Region Sjælland går over Øresund for at få uddannet speciallæger i akut medicin til regionens fire akutsygehuse.

Danske læger uddannes i Sverige, men svenske læger får praktik i Danmark. De første forløb starter på Køge og Malmø Sygehuse 1. april. Fra 1. maj følger akutafdelingen i Holbæk. (© Colourbox)

Svenske sygehuse skal uddanne danske akutlæger, som senere er garanteret ansættelse i Region Sjælland. Efter fem års uddannelse får de en svensk speciallæge-anerkendelse i akut medicin.

Regionsformand Jens Stenbæk fortæller, regionen ikke kan skaffe en bred vifte af speciallæger til hver eneste af deres akutmodtagelser, og derfor må de bruge specialister i almen medicin, som derfor mangler ude i praksis som praktiserende læger.

- Det vil være virkelig hensigtsmæssigt at uddanne læger til specialister i akutmedicin, så de kan favne de mange forskellige patienter, der bliver indlagt på vores akutte modtageafdelinger, siger regionsformanden.

Han mener, at samarbejdet med Region Skåne er en ren win-win situation.

For mens Region Sjælland får uddannet speciallæger i akutmedicin, som regionen mangler så hårdt, så får svenskerne stillet praktikpladser til deres læger stillet til rådighed på anæstesiafdelingerne i Region Sjælland.

Men det er ikke nogen win-win situation for de yngre danske læger, der bruger fem år på at tage den svenske speciallægeuddannelse, siger Mads Skipper, der er formand for lægeforeningens uddannelsesudvalg.

- Sundhedsstyrelsen i Danmark vil nemlig ikke anerkende akutmedicin som et speciale. Derfor risikerer de at ende i en blindgyde med en svensk speciallægeuddannelse, der ikke er godkendt i Danmark.

Aftalen mellem Region Skåne og Sjælland løber frem til 2028.

Det har ikke været muligt at få Sundhedsstyrelsens kommentar til samarbejdet mellem Region Sjælland og Skåne om uddannelsen af læger i akutmedicin.