Ny forskning: Brandfolk har øget risiko for kræft- og hjertekarsygdomme

Brandfolk efterlyser politisk handling, men beskæftigelsesministeren vil se mere forskning.

Patrick Poulsen Tamms, brandkaptajn i Padborgs Frivillige Brandvæsen, har arbejdet som brandmand i 11 år. (Foto: Simon Sandemand DR Syd)

Når vores brandfolk har slukket en ildebrand, risikerer de at have store mængder af kræftfremkaldende tjærestoffer på huden, i blodet og i urinen.

Det viser et nyt dansk studie, Biobrand, der er udarbejdet af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Forskningsprojektet har undersøgt helbredsrisikoen ved brandslukning, og i alt 100 personer har deltaget i undersøgelsen.

Brandmænds øgede risiko for sygdom

Undersøgelsen viser, at man som brandmænd ansat på fuld tid har:

  • 10 procent større risiko for at få prostatakræft.
  • 30 procent større risiko for at få testikelkræft.
  • 24 procent større risiko for at få modermærkekræft.
  • 12 procent større risiko for alle hjertekarsygdomme.

Udenlandsk forskning har i mange år vist, at der kan være en sammenhæng mellem arbejdet som brandmand og kræft- og hjertekarsygdomme. Det nye danske studie peger mod, at risikoen for kræft- og hjertekarsygdomme er højere for brandmænd end hos den generelle befolkning.

Én af dem der har fulgt studiet tæt er brandkaptajn Patrick Poulsen Tamms fra Padborgs Frivillige Brandværn. Han har arbejdet som brandmand i 11 år, og har oplevet at miste to kollegaer til kræft.

- Det bekymrer mig rigtig meget, at tallene er så høje. Det er noget, vi er begyndt at snakke om. Vi har heller ikke selv været bevidste omkring farerne, så vi har også udsat os selv unødigt, siger han.

Brandfolk skal sikres

Selvom brandfolkene i Padborgs Frivillige Brandværn og resten af de danske brandstationer er blevet bevidste om risikoen, er der dog alligevel mange brandfolk, der ikke har adgang til det nyeste og sikreste udstyr.

Derudover er der heller ikke nedsat fælles retningslinjer for brandfolkenes sikkerhed. Brandfolkenes Cancerforening ser meget kritisk på den nuværende situation og ønsker også, at visse kræftformer anerkendes som arbejdsskader, så brandfolkene er sikrede, hvis de bliver syge.

Tommy Kjær, formand for Brandfolkenes Cancerforening, mener, at brandfolk i for lang tid har gået uden den fornødne sikkerhed, men selvom flere studier peger i retning af, at der er en sammenhæng mellem kræft- og hjertekarsygdomme og arbejdet som brandmand, så er grundlaget stadig spinkelt.

Det fortæller professor i arbejdsmedicin på Københavns Universitet Jens Peter Bonde.

- Med det vi ved i dag, er det stadig svært at sige med 100 procent sikkerhed, at der er en sammenhæng. Der er blevet lavet masser af studier på området, og flere viser, at der kan være en sammenhæng, men man mangler at kunne bevise det endegyldigt, siger han.

Beskæftigelsesministeren skal på banen

Formand for Brandfolkenes Cancerforening, Tommy Kjær, efterlyser handling fra beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V). Formanden mener ikke, at man kan negligere sammenhængen selvom man videnskabeligt ikke kan drage 100 procent parallel mellem arbejdet og sygdommene.

Troels Lund Poulsen er da også parat til at skride ind, men tilslutter sig samtidig professor Jens Peter Bonde.

- Vi skal selvfølgelig handle, hvis der er dokumentation for det, som Brandfolkenes Cancerforening mener, der er. Men jeg har brug for at se mere faglig forskning, og derfor vil jeg vente til, at jeg har det, siger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen.

Beskæftigelsesministeren har nedsat en ekspertgruppe, der nu skal finde ud af, om der er grundlag for at handle politisk, ligesom han også har forelagt problemstillingen for Folketinget.

Rettelse: Det fremgik tidligere af artiklens overskrift, at forskningen viser, at brandmænd har en "markant" øget risiko for kræft. Dette ord er der imidlertid ikke dækning for. I Biobrand undersøgelsen står der, at: "Det kan ikke afvises, at brandslukning under korrekt brug af værnemidler gennem et helt arbejdsliv øger risikoen for at udvikle kræft. Risikoen for kræft i forbindelse med det konkrete røgdykkerkursus vurderes som værende ubetydelig." DR beklager fejlen.

KONTAKT REDAKTIONEN

Skriv til os på syd@dr.dk. Du kan vedhæfte billeder, dokumenter eller videofiler, som du gerne vil dele med os.

Det er ikke sikkert, at DR bruger dit materiale. Det vurderer redaktionen. Når du sender materiale til os, kan DR frit offentliggøre og bruge dit indhold overalt i DR’s medier. Du vil blive krediteret.