Der mangler lærere til flygtningebørn

På mange skoler er det svært at finde lærere, der er uddannet til at undervise flygtningebørn.

Her på Horne Skole i Faaborg undersviser Kirsten Petersen en modtageklasse med flygtninge, inden de er klar til at komme i en almindelig folkeskoleklasse.

I mange kommuner er der så stor mangel på lærere med kompetencer til at undervise flygtningebørn, at det kan gå ud over undervisningen.

I Kolding Kommune er problemet stort, siger Ole Wiese, der er skoleleder på Munkevængets Skole i Kolding.

Munkevængets Skole har knap 80 børn i modtageklasser i øjeblikket - cirka halvdelen kommer fra Syrien.

-Problemet er, at når vi skal ansætte folk, så har vi svært ved at få kandidater, der har linjefaget "dansk som andetsprog".

Faget findes nemlig ikke længere på læreruddannelsen. I værste fald kan det betyde, at vi ikke får den kvalitet i undervisningen, som der er behov for, siger han.

Ifølge Formand for skolelederforeningen, Claus Hjortdal, er der stor forskel på hvor alvorligt problemet er i de enkelte kommuner.

- Der er kommuner, der har et stærkt beredskab af lærere, mens der er andre, der stort set ikke har erfaringer med flygtningebørn, siger han.

Uddannelseschef for de pædagogiske uddannelser i Jelling, Annette Falk, er enig med skolelederen fra Kolding i, at der mangler lærere med specialviden om flygtningebørn.

Derfor er University College Lillebælt nu gået i gang at forbedre læreruddannelsen.

- Vores studerende skal klædes på tværprofessionelt, også til flygtninge, for det efterlyser skolerne, siger hun.