Færøerne ruster sig til boykot

EU beslutter i dag, om det fremover skal være forbudt for færingerne at sælge deres fisk til os her i EU.

EU beslutter i dag, om det fremover skal være forbudt for færingerne at sælge deres fisk til os her i EU. (Foto: Steffen Ortmann © Scanpix Denmark)

I dag afgør EU's komité for fiskeri og akvakultur, om færøsk fisk skal bandlyses i EU.

Det er en strid mellem Færøerne og EU om størrelsen på kvoterne for fiskeri af sild og makrel i Atlanterhavet, der nu risikerer at nå sin foreløbige kulmination med EU-sanktioner over for Færøernes altoverskyggende eksporterhverv - fiskeriet.

Færinger forventer boykot

Hvis sanktionerne bliver indført, kan Færøerne risikere ikke at kunne lande eller sælge sild til EU, ligesom eksport af fiskefartøjer, fiskeredskaber og forsyninger fra EU til Færøerne, som er nødvendige for at fiske sildene, også bliver forbudt.

Og færingerne er selv ikke i tvivl om, at de bliver ramt af boykot i dag, siger Arni Gregersen, der er ansvarshavende chefredaktør for landets største avis, Dimmalætting.

- På Færøerne fik man konstateret for 8-10 dage siden, at sanktionerne kommer. Og det færøske fiskerierhverv og specielt dem, der arbejder i den pelagiske branche (som fisker i de åbne havområder i modsætning til på havbunden eller ved kysten, red.) har arbejdet på at komme uden om EU i så mange aspekter af den her sag som muligt. Det vil sige, at de forsøger at finde nye markeder - og de er på nye markeder - i Afrika, i Rusland og måske en del i Asien, siger han til P1 Morgen.

Fiskere giver ikke op

Men selv om de færøske fiskere dermed skal til at vinke farvel til deres vigtige europæiske eksportmarkeder, sætter de ikke kutteren på land og giver op.

- Branchen er vidende om, at markederne er store uden for EU. Det aktuelle problem er at skabe de kontakter og få solgt noget mere udenfor, end vi har gjort før. Og et andet problem er, at priserne bliver lidt lavere, fordi en del af den pelagiske branche bearbejder produkterne ombord, skærer dem til fileter og så videre, og det giver lidt bedre priser i EU, end det gør i Nigeria, Rusland og i Asien. Det er selvfølgelig et problem, at der er lidt færre penge, men det er så stor en branche, at de alle sammen siger, at de sagtens overlever uden at skulle eksportere til EU, siger Arni Gregersen.

Konflikten har skabt sammenhold

Den mest umiddelbare effekt, som den lurende boykot har haft på Færøerne, er, at der er skabt et nyt sammenhold, mener han.

- Tidligere var alle ikke enige i, at Færøerne skulle fastsætte sine egne kvoter på sild eller makrel. Men som det er skredet frem, så er det nok sådan, at den offentlige mening på Færøerne er, at det i øjeblikket er en kamp mellem David og Goliat, hvor Færøerne er den lille, der slås med den store magthaver nede i Europa. Og jeg tror også, der i offentligheden er en klar følelse af, at det er en magtkamp i øjeblikket, hvor den store og stærke vil sætte den lille på plads. Når nu EU beslutter at boykotte Færøerne, rykker man sammen og siger, at nu nægter vi at flytte os, siger Arni Gregersen.