FAKTA: Så meget forurener plastik i havene

En ny rapport sætter tal på, hvor meget plastikemballage fylder i verdenshavene - og hvad det har af økonomiske konsekvenser.

Sådan så det ud i Manila Bay sidste år. (Foto: Erik De Castro © Scanpix)
 • I 1962 blev der produceret 15 millioner ton plastik, mens det tal i 2014 var vokset til 311 millioner ton, heraf bruges 26 procent til emballage.
 • 62 procent af al det affald, der fjernes fra verdenshavene, er plastik, heraf er størstedelen plastikemballage.
 • Otte millioner ton plastik bliver dumpet i havet i disse år. Det svarer til, at en skraldevogn tømmer sin last ud i havet hvert minut.
 • Fortsætter plastikforureningen i samme tempo, vil det i 2030 svare til to skraldevognes last pr. minut og i 2050 fire skraldevognes last.
 • I 2014 var der ét ton plastik pr. fem ton fisk i havet. I 2025 vil andelen af plastik være steget, så det hedder et ton plastik til tre ton fisk. I 2050 forventes det, at der vil være mere plastik i havene, end der er fisk, hvis der ikke gøres noget.
 • Kun 14 procent af al plastikemballage bliver indsamlet til genbrug, men reelt er det kun fem procent, der bruges mere end én gang.
 • Plastikemballage i original form kan overleve i vand i flere hundrede år, mens mikroplastik kan overleve endnu længere.
 • Den manglende genbrug af plastik vurderes af koste mellem 80-120 milliarder dollar om året i materialetab. Derudover vurderes plastikforureningen at have en værdi på 40 milliarder på drivhuseffekten.
 • USA og Europa står for 40 procent af verdens plastikproduktion og to procent af plastikforureningen i havene. Asien står for 45 procent af al plastikproduktion og 82 procent af havforureningen. Den øvrige del af verden, herunder Sydamerika, Afrika Australien og Canada, står for 15 procent af al plastikproduktion og 16 procent af al plastikforurening i havene.
 • Plastikken bliver ledt rundt i havene af havstrømmene. Plasten samler sig især i fem havområder, såkaldte plastiksupper, der tilsammen har et areal på størrelse med Afrika.
 • 100.000 havpattedyr og én million fugle lader hvert år livet på grund af plastforurening.
 • Kilde: The New Plastics Economy og miljøgruppen plasticchange.com

Nyhedsbrev Tag dr.dk Nyheder med dig

Vælg mailingliste:

Vis alle nyhedsbreve

 • Kun breaking:
 • Alle nyheder:

DR Nyheder på YouTube