Forbes efter Sandy: New York kan lære af København

Amerikanerne kan i følge erhvervsmagasinet Forbes lære noget af Danmark, når det handler om at fremtidssikre byer mod klimaforandringer og ekstremt vejr.

Sådan så det ud, da Amagermotorvejen stod under vand efter skybruddet den 2. Juli 2011. Den slags skal i fremtiden forebygges med klimaplaner, og det er en strategi, som amerikanerne nu efter Sandys hærgen, hår fået øje på. (Foto: Jørgen Salhauge © DR Brugerbillede)

De ødelæggelser, Sandy blæste og skyllede ind over New York, har gjort det klart for amerikanerne, at der er akut brug for at klimasikre byerne langs kysterne, som fremover blot kan vente endnu mere ekstremt vejr.

Og her kan amerikanerne lære noget af danskerne, skriver det amerikanske erhvervsmagasin Forbes.

LÆS OGSÅ: FORBES FREMHÆVER KØBENHAVN

New York og andre kystbyer har ifølge Forbes brug for en klimatilpasningsplan som den, der blev lavet for København i 2011.

Grønne forslag sikrer København

I planen for København, har kommunen udpeget de udfordringer, som fremtidens klima kan give byen. Ud fra det er der lavet forslag til konkrete løsningsforlag, der ikke bare vil gøre byen modstandsdygtig mod eksempelvis skybrud og stigende vandstande - men også mere grøn.

Blandt andet fremhæves planerne om store underjordiske regnvandsbassiner, græs på tagene, der kan suge regn og Nordhavn, hvor den stigende vandstand er taget in mente, når der bygges nye huse.

Flere kommuner har klimatilpasningsplaner

I artiklen på Forbes' hjemmeside bliver der refereret til de dyrekøbte erfaringer københavnerne gjorde sig, da skybruddet sidste sommer oversvømmede kældre, gader og store veje.

De voldsomme regnskyl ramte flere steder i landet, og i februar 2012 nedsatte Miljøministeriet en Task Force for Klimatilpasning, der skulle hjælpe landets kommuner med at lave klimatilpasningsplaner.

SE OGSÅ: REGNVANDSANLÆG PÅ STØRRELSE MED ET FODBOLDSTADIUM

Også CNN har kigget på, hvordan millionbyen New York i fremtiden kan forebygge voldsomme oversvømmelser. Deres reporter har været på besøg på et kæmpe anlæg til opsamling af regnvand i Japan.