DR-medarbejderes bibeskæftigelse

(Foto: Bjarne Bergius Hermansen © DR)

For at skabe fuld åbenhed omkring DR-medarbejderes bibeskæftigelse - og dermed understøtte DRs troværdighed, har DR valgt at offentliggøre listen med de enkelte medarbejderes bibeskæftigelser. Listen udgør bibeskæftigelser, som afvikles i løbet af 2017. Listen vil løbende blive opdateret.

For spørgsmål til listen, kontakt Line Rasmussen: linr@dr.dk

DR-medarbejdernes bibeskæftigelse