Nedsat licens

Pensionister med en personlig tillægsprocent på 100 kan søge om nedsat licens.

Du er berettiget til nedsat licens, hvis du er folkepensionist eller førtidspensionist efter reglerne før 1. januar 2003 og har en personlig tillægsprocent på 100.

Hvor finder jeg min tillægsprocent?

Din tillægsprocent fremgår af din pensionsmeddelelse. Den får du i din digitale postkasse eller med posten, hvis du er fritaget for digital post.

Sådan søger du om nedsat licens

Hent ansøgningsskema

1.Udfyld ansøgningsskemaet, som du kan hente her eller hos din kommune

2.Få underskrift og stempel fra din kommune, som skal bekræfte, at du opfylder betingelserne

3.Send ansøgningsskemaet til:

DR Licens

DR Byen

Emil Holms Kanal 20

0999 København C

Din kommune eller Udbetaling Danmark kan også fortælle dig, hvad din aktuelle tillægsprocent er.

Sådan beregner Udbetaling Danmark din tillægsprocent

Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg har spørgsmål?

Udbetaling Danmark beregner folke- og førtidspension.

Hvis du har spørgsmål til din tillægsprocent, kan du kontakte Udbetaling Danmark på tlf. 70 12 80 61 eller sende en besked med Digital Post til Udbetaling Danmark.

Kontakt Udbetaling Danmark

Lovgivningen om nedsat licens

"Pensionister er efter ansøgning til DR Licens berettiget til nedsættelse til halv medielicens, hvis pensionisten har en personlig tillægsprocent på 100, jf. § 31, stk. 3 i lov om social pension eller § 29, stk. 3 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Stk. 2. Nedsættelse efter stk. 1 har virkning fra det tidspunkt betingelserne herfor er opfyldt, dog tidligst fra det tidspunkt DR Licens har modtaget ansøgningen.

Stk. 3. Nedsættelsen bortfalder, såfremt den i stk. 1 stillede betingelse ikke længere er opfyldt. Pensionisten har pligt til at give DR Licens meddelelse herom."

Bekendtgørelse om medielicens, § 10.

Nyhedsbrev OM DR

Nyhedsbrevet 'DR om DR' udkommer hver torsdag med nyheder, baggrund og serviceoplysninger fra DRs egen verden.

Vis alle nyhedsbreve