DR-papir sendt til journalist ved en fejl

MetroXpress har ved en fejl fået tilsendt et foreløbigt udkast til kommunikationsplan for DRs kommende strategi. For at undgå eventuelle misforståelser lægger DR nu selv udkastet frem.

(Foto: Bjarne Bergius Hermansen © DR)

DR arbejder i øjeblikket med sin strategi for de kommende år. MetroXpress har ved en fejl fået tilsendt et foreløbigt udkast til kommunikationsplan for denne strategi. Udkastet blev sendt til kommentering i en intern arbejdsgruppe og blev ved en fejl også sendt til en journalist hos MetroXpress ved samme lejlighed. DR har gjort MetroXpress opmærksom på, at udkastet er sendt ved en fejl men erfarer, at MetroXpress er gået videre med udkastet. For at undgå eventuelle misforståelser lægger DR nu selv udkastet frem.

Udkastet indeholder nogle foreløbige idéer til, hvordan DR kan fortælle om sin kommende strategi. Der er altså tale om et udkast i en tidlig fase, som ikke er vedtaget. Selve strategien er under udarbejdelse og er således heller ikke færdig. Den endelige strategi ventes at blive forelagt for DRs bestyrelse i slutningen af marts 2015.

Direktør for Rådgivning, Strategi og Kommunikation i DR, Caroline Reiler, udtaler:

"Det er vigtigt, at vi er åbne om, hvordan DR vil arbejde med public service i de kommende år. Derfor ser vi frem til at fortælle om den kommende strategi, når den er færdig. Det udkast til kommunikationsplan, som ved en fejl er blevet sendt til MetroXpress, indeholder imidlertid nogle uheldige formuleringer, som ikke afspejler den måde, vi arbejder på, og som kan skabe misforståelser om DRs kommunikationsarbejde. Det er jeg ked af. Vi vil derfor gerne præcisere, hvordan DR arbejder med kommunikation, og vi lægger samtidig udkastet frem i sin helhed, så alle selv kan læse det - også selvom der kun er tale om en foreløbig, ufærdig udgave, som ikke er godkendt."

DRs kommunikationsarbejde og kommentarer til udkastet

DRs kommunikation om strategien er rettet mod følgende målgrupper:

- Kommunikation til DRs medarbejdere

DRs medarbejdere er den primære målgruppe for kommunikationsarbejdet om strategien, da det er dem, der virkeliggør strategien, og fordi DRs medarbejdere er helt afgørende for udviklingen af DR. Formidlingen af strategien til medarbejderne skal gøre den strategiske retning klar og give mulighed for at kunne omsætte strategien til praksis.

Der er passager i udkastet, hvor tonen har en karakter, der ikke afspejler dette.

- Kommunikation til politikere og Kulturministeriet

DR er en offentlig institution, som er underlagt politiske rammer, herunder medieaftalen og public service-kontrakten 2015-2018. For at informere om, hvordan DR udfylder disse rammer, har DR en løbende dialog med Kulturministeriet og relevante ordførere i Folketinget.

Som led heri mødes DRs generaldirektør og bestyrelsesformand enkelte gange om året med relevante ordførere for at orientere om DRs arbejde, herunder DRs strategiske retning. Derudover informerer DR løbende Kulturministeriet og ordførerne om aktuelle sager, ligesom DR står til rådighed for at svare på spørgsmål og henvendelser løbende.

Lancering af en ny strategi har så stor betydning for DRs virke, at DR ønsker at informere Kulturministeriet og ordførerne særskilt om indholdet af strategien.

Udkastet beskriver på idéniveau sådanne mulige tiltag. I en kommentar til udkastet foreslås det, at kommunikationen tilrettelægges på en måde, så ordførerne "i mindre grad fristes til at kommentere på strategien på dagen". Dette forslag er ikke i overensstemmelse med måden, DR arbejder på. DR har ingen intention om at begrænse politikeres udtalelser om DR, hverken på strategiens offentliggørelsestidspunkt eller i øvrigt.

- Kommunikation til mediebranchen og øvrige interessenter

DR har et ønske om at samarbejde med relevante aktører. DR ønsker at benytte offentliggørelse af den kommende strategi som afsæt for fornyet dialog med mediebranchen, herunder åbne orienteringer og debatter, der fokuserer på DRs retning i de kommende år og debat om mulige samarbejdsformer mellem branchen og DR.

Udkastets udlægning om aftale med TDC er ikke korrekt og bygger på en intern misforståelse. DR har en række samarbejder med TDC, som er en af de største og vigtigste distributører af DRs kanaler, men DR har ikke planer om og indgår ikke i alliancer eller "samlet front" med sine samarbejdspartnere, og noget sådant har heller ikke været drøftet med TDC.

- Offentligheden

Offentligheden har en stor interesse i, hvordan DR arbejder. DR ønsker derfor at sikre et højt informationsniveau om DRs virke. Derfor vil DR fortælle danskerne bredt om sin kommende strategi. Det vil bl.a. foregå direkte på DRs hjemmeside og ved at kommunikere til og stå til rådighed for pressen og andre interesserede.

Udkastet

For at give interesserede mulighed for at se sagens fulde sammenhæng, lægger DR nu udkastet til kommunikationsplan frem i samme ufærdige, foreløbige form, som journalisten modtog ved en fejl. DR har dog valgt at sløre medarbejderinitialer, som indgår i udkastet.

DRs arbejde med den kommende strategi og kommunikationen herom er fortsat under udarbejdelse, og DR ser frem til at formidle den kommende strategiske retning, når dette arbejde er fuldført.

Kontaktperson:

Kommunikationschef Louise Brincker, lbri@dr.dk