Seneste udsendelse

Apropos: Sammendrag fra årets bedste temaer - Køn Seneste udsendelse

Vores opfattelse af, hvad køn er, og hvor det sidder, har udviklet sig igennem historien. Fra at det mandlige køn var det 'rigtige' og mest udviklede køn med kvinden som en underudviklet kopi, til at de to køn med kvindefrigørelsen er blevet sidestillet. Nu om dage kan køn opfattes som en social konstruktion frem for en fysisk kendsgerning, i hvert fald hvis man spørger teoretikere inden for det begreb, der hedder queer. Her er det dine forældre, pædagoger og lærere som er skyld i din opfattelse af dit køn gennem den måde, de har talt til dig og klædt dig på, siden du blev født. Kønsidentiten begynder da også allerede i barndommen, og vi påvirker ubevidst vores børn og hinanden ud fra en 'kønnet virkelighed'. Men både kønsidentiteten og den fastlåste seksualitet, der ofte følger med er udfordret. Danske unge søger i stigende grad i mod en seksualitet, der ligger midt i mellem hetero- og homoseksuel, og de er igang med at frigøre sig fra tanken om køn som kun at være mand eller kvinde. Du kan vælge selv, og det kan også være angstprovokerende. www.dr.dk/p1/apropos

Seneste udsendelser og artikler

 1. Apropos: Sammendrag fra årets bedste temaer - Køn

  Vores opfattelse af, hvad køn er, og hvor det sidder, har udviklet sig igennem historien. Fra at det mandlige køn var det 'rigtige' og mest udviklede køn med kvinden som en underudviklet kopi, til at de to køn med kvindefrigørelsen er blevet sidestillet. Nu om dage kan køn opfattes som en social konstruktion frem for en fysisk kendsgerning, i hvert fald hvis man spørger teoretikere inden for det begreb, der hedder queer. Her er det dine forældre, pædagoger og lærere som er skyld i din opfattelse af dit køn gennem den måde, de har talt til dig og klædt dig på, siden du blev født. Kønsidentiten begynder da også allerede i barndommen, og vi påvirker ubevidst vores børn og hinanden ud fra en 'kønnet virkelighed'. Men både kønsidentiteten og den fastlåste seksualitet, der ofte følger med er udfordret. Danske unge søger i stigende grad i mod en seksualitet, der ligger midt i mellem hetero- og homoseksuel, og de er igang med at frigøre sig fra tanken om køn som kun at være mand eller kvinde. Du kan vælge selv, og det kan også være angstprovokerende. www.dr.dk/p1/apropos

 2. Apropos: Sammendrag fra årets bedste temaer - Nødvendighed

  EU's ledere er lammet når det kommer til at tage en endegyldig beslutning om, hvad der skal gøres for de mange syriske flygtninge. Svaret er i følge den danske regering og de danske nødhjælpsorganisationer, at vi skal hjælpe i nærområderne. Men hvordan virker det når vi faktisk hjælper i nærområdet? Under krisen er det blevet tydeligt, at landenes værn imod yderligere tilspidsning ikke er at rykke tættere sammen, men at skrue tiden tilbage til en fortid med større national selvbestemmelse. Men måske er der brug for et større og stærkere overnationalt samarbejde for at løse så stor en grænseoverskridende krise, som af mange politikere betegnes som en regulær folkevandring. Nogle kalder på, at vi skal stoppe problemet ved roden i Syrien, men hvis det skal ske, kræver det at enten FN, USA eller NATO kommer på banen militært i Syrien. www.dr.dk/p1/apropos

 3. Apropos: Sammendrag fra årets bedste temaer - Rummet

  Siden tidernes morgen har mennesket været optaget af universet og det liv, der måske findes uden for jordens atmosfære. Hvis vi en dag stod ansigt til ansigt med et rumvæsen, ville hele vores livsopfattelse lige pludselig være til diskussion. Ikke desto mindre handler meget af det ypperste videnskaben har udviklet, nemlig rumforskningen om at spille med musklerne og måske udvinde ressourcer, som vi mangler på jorden. Fremtidens rumrejser kan meget vel være delt mellem at være en slags ekstremsport udført af private på, hvor det gælder om at se, hvor langt eller hurtigt, man kan komme ud i rummet, og så en konkurrence mellem nationer, hvor man forsøger at rage ressourcer til sig i rummet. www.dr.dk/p1/apropos

 4. Apropos: Sammendrag fra årets bedste temaer - Befolkning

  Vi finder sammen med dem, der ligner os selv. Det kan være fysisk, ideologisk og religiøst. Når vi danner grupper, lukker vi per automatik nogen uden for gruppen. Men går det så ud over samfundets sammenhængskraft, når nye etniciteten og kulturer blander sig med de oprindelige? Det er et spørgsmål, der er værd at stille i en verden, hvor antallet af mennesker på kloden vokser og vokser og flere end 60 millioner mennesker på verdensplan er på flugt. Den statsløshed, der følger med, når staterne bryder sammen, giver uorden og staten er kun legitim igennem sit territorium og sine borgere. Har du statsborgerskab følger en række rettigheder, og nogle dele af menneskerettighederne gælder kun, hvis du tilhører en stat, så du bliver så at sige først menneske, når du er medlem af staten. www.dr.dk/p1/apropos

 5. Apropos - Kærlighed

  Kærlighed mellem mennesker handler om gensidig respekt og kopromiser, om at lade den anden få plads til at være sig selv og ikke forsøge at føre sit eget livssyn ned over sin partner. Lige børn leger bedst, og ligheden i et forhold er afgørende for, at man ikke kommer til at indgå i skilsmissestatistikken. Måske er grunden til, at der trods alt er mange, der holder ved hinanden, selvom det er besværligt, at vi alle er ensomme inderst inde, og den ensomhed kan i øjeblikke fortrænges af kærligheden. Det kan være, det er derfor, kærligheden er værd at kæmpe for. Medvirkende: Sten Hegeler, psykolog og sexolog. Vært: Mikkel Krause. www.dr.dk/p1/apropos

Om Apropos

 1. Alt, hvad der kommer os ved som mennesker, kan sættes i skrå belysning af Apropos. Under feltråbet: Hvad Rager Det Dig? forsøger redaktionen at give næring og modspil til vaneforestillingerne hos Danmarks klogeste radiolyttere. Hver uge tager Apropos et emne op. Det er nysgerrig journalistik, som går til de bedst kvalificerede fagfolk for at lade dem tilfredsstille vores undren på store og små spørgsmål og undersøge de forestillinger og ideer, som vi mennesker gør os.

Podcast Apropos

Få automatisk alle fremtidige udsendelser

Kontakt Apropos

Lige nu på DR P1

P1 podcaster - På skolebænken

"Jeg vil gerne have at podcasten har den samme stemning som på et lærerværelse, hvor man deler alle mulige udvekslinger om undervisning og læring på en konkret og dagligdags måde", siger Anders Schunk, som producerer skolepodcasten Didaktor for forlaget Alinea. Podcasten handler om læring og undervisningsmetoder og man… Vis mere

Startede klokken 20:30 Slutter klokken 21:03 (Næste: Geetisk råd)

Mere radio

 1. p1d
  Program: Baglandet: I Hanstholm taler man ikke om penge 1:2 havnens fiskeauktion satte sidste år rekord i omsætningen med 750 millioner Genre: Perspektiv

Søg efter titel