Skoleelever strømmer til kildekritik på DR Fyn

8. klasser bliver klædt på et en moderne medievirkelighed.

Mere end 1200 skoleelever kommer i dette skoleår ind gennem døren til DR Fyn for at få en rundvisning, blive interviewet, læse nyheder i en nyhedsudsendelse – og deltage i fem forskellige øvelser, der handler om at skærpe den kritiske sans.

DR Fyn har udviklet et tre-timers undervisningforløb med titlen 'Siger hvem?', hvor alle 8. klasser fra hele Fyn er inviteret til at opleve en journalistisk arbejdsplads og blive klogere på kildekritik.

Unge bombarderes med informationer

- Unge bliver i dag bombarderet med information fra alle mulige medier, hvor der ikke er noget filter, og hvor det kan være svært at gennemskue, hvad der er sandt eller falsk, siger chef for DR Fyn, Peder Meisner.

- For at kunne deltage i en demokratisk proces, er det vigtigt at kunne gennemskue informationers validitet, og her kan vi i DR bidrage ved at åbne dørene ind til vores arbejdsplads og dele vores store viden om, hvordan man arbejder seriøst med at indhente og formidle troværdig information. Jeg ser det som en vigtig opgave for DR at være med at ruste unge mennesker til at begå sig i det informationshav, som de skal navigere i, siger han.

DR Fyn åbnede for tilmeldingen til 'Siger hvem' kort ført sommerferien i 2015. Og det er gået rigtigt stærkt med at få fyldt kalenderen. Lige nu har knap 60 skoler fra hele Fyn meldt sig til, og der er kun enkelte ledige dage spredt over hele skoleåret. Rygtet har tilmed spredt sig ud over landsdelen, så der også kommer et par skoler fra Jylland og Sjælland.

Overvældende interesse

- Vi er nærmest blevet løbet over ende af interesserede skoler, der gerne ville komme på besøg, siger public outreach-redaktør Lise Ravn, der står bag projektet.

- Det er jo skønt at lave et projekt, som tilsyneladende rammer helt rigtigt, når vi nu gerne vil åbne dørene, invitere indenfor og dele ud af vores viden om kildekritik til skolebørn, siger hun.

Projektet: 'Siger hvem' indeholder

1. Test: Hvilken type er du ? (Quiz, som skal løses i klassen inden besøget, hvor eleverne skal teste deres kritiske sans)

2. Besøg på DR Fyn, der indeholder rundvisning ogfem praktiske øvelser med fokus på kildekritik. Her får eleverne et kig ind i det journalistiske maskinrum og får lov til selv at afprøve radiomediet. De får skærpet deres kildekritiske sans ved aktivt at deltage ifem forskellige virkelighedsnære øvelser.

3. Besøget bearbejdes på klassen ved at eleverne får tilsendt de produkter, de har lavet i løbet af dagen – og på baggrund af dem taler om den fælles læring, de har fået under besøget.

Abildsgårdskolens 8.b var den første skole, der var på besøg – og lærer Stinne Mørk var begejstret for dagen, hvor eleverne er igennem en række praktiske øvelser med fokus på kildekritik.

Masser af læring

- Bare det at komme ud og se en arbejdsplads, som børnene ikke kommer i berøring med ellers, er en stor ting. De oplever, hvordan arbejdet er i praksis og får social træning i at agere uden for skolens vante rammer, siger hun.

Hun på peger, at besøget styrker eleverne i dansk-undervisningen.

- Danskfagligt får de rigtigt meget ud af at prøve at læse op – de lærer noget om stemmeføring osv., siger hun, og fortsætter:

- Og så er der selve kildekritikken: Netop den aldersgruppe får så mange informationer alle mulige steder fra, som de ofte æder råt. Det er rigtigt godt, at de bliver trænet i at være kritiske. Især nu, hvor de senere skal lave projektopgaver, hvor det er vigtigt, at de kan forholde sig kritisk til de fakta, som de får på nettet, siger lærer Stinne Mørk fra Abildgårdskolen.

Passer til folkeskolens mål

Inden besøget på DR Fyn bliver eleverne også bedt om at løse en quiz på klassen, hvor de bliver udfordret på deres kildekritiske viden, som er udviklet i samarbejde med DR Skole. Quizzen på DR skole kan også bruges som et enkelt-element i klasse-undervisningen.

Projektet har fået hjælp fra Center for undervisningsmidler under UCL, så det passer ind i de undervisningsmål, der er opstillet i Folkeskolen, hvor eleverne skal rustes til til kvalificeret brug af kilder i afgangsprøven i skriftlig fremstilling med adgang til internettet.

Den bliver obligatorisk for alle elever i 9. og 10. klasse fra 2017.

  • Print
  • Del artiklen: