DR2 Tema: Papfamilierne - når far og mor får nye kærester

Hvert tredje barn oplever, at deres forældre går fra hinanden. Mange af disse børn får nye forældre og vokser op i papfamilier. DR2 tema tager på besøg i de moderne familier og ser på, hvor forskelligt det kan gå.

Temalørdag besøger de moderne familier. Aftenen er tilrettelagt så både børn og voksne, pap som biologiske, kan se med. Vært: Dorte Fals. (Foto: Ulla Voigt © Type 1)

Hvert tredje barn oplever, at deres forældre går fra hinanden.Mange af disse børn får nye forældre og vokser op i papfamilier.DR2 tema tager på besøg i de moderne familier og ser på, hvorforskelligt det kan gå.

Hvad sker der, når man kommer i familie med etmenneske, man ikke kender og ikke selv har valgt? Hvilkekonsekvenser har det at leve sammen med en andens barn? Er det okikke at elske sit papbarn? Og hvordan reagerer børnene på pludseligat få nye forældre? I næsten alle sammenbragte familier er detrelationen mellem barnet og den nye forælder, der er afgørende forpapfamiliens eksistens.

DR 2 tema har tilrettelagt en aften, som man -måske med fordel - kan se sammen med børnene. Det er gribende athøre de medvirkende børn, fortælle om de valg de træffer, for ikkeat gøre deres forældre kede af det. Blandt andet hører vi om nogleaf de overvejelser, der bliver gjort, når voksne og børn pludseligskal vende sig til hinanden og når ens mor får en kvindeligkæreste. Og så er der de fire 12-årige venner, der har et sånaturligt forhold til at leve i dobbeltfamilier, at de ikke længereved, hvad en gammeldags kernefamilie er.

Børnene ud af dobbeltsengen?

DR2tema sender fra fritidsklubben Dronen i København, hvor vært DorteFals taler med både børn, forældre, eksperter og lederen afklubben.

Børn og voksne fortæller om det første mødesamt om de positive og negative sider ved at få en papforældereller et papbarn. Nogle har nemt ved at acceptere de nye forhold,mens andre er på vej til at opgive kæresten og hans børn.

Skal børnene ud af dobbeltsengen, og skal manblande sig i, om papbarnet skal have pålægschokolademadder med påmadpakken? Psykoterapeut Christine Byriel og cand. comm. NannaBernth diskuterer nogle af de utallige dilemmaer en papfamiliegennemlever.

Fem nye søskende

Vi møder en rækkeforskellige børn og voksne, der fortæller om erfaringerne med deresnye familie. ”De er jo mennesker lige som os” siger 11-årige Simon,da han sammen med skatervennerne Magnus, Emil og William diskutererdet at have papforældre. 13-årige Amanda er blevet så glad for sinnye papmor Pernille, at hun håber Pernille snart flytter ind hossin far. Ida oplevede et søskendeboom, da hendes forældre fandt nyekærester. Med forældrenes nye kærester fulgte nemlig hele 5bonussøskende. Niklas tager ofte til fodboldkamp med både sinpapfar og sin biologiske far. Til tider opstår der forvirring, idethan kalder dem begge for far.

’Pick your battles’ er Cecilie og Eriksfilosofi i kampen for at bevare kærligheden i parforholdet. Deresrespektive eks’er kommer nemlig til at spille hver deres rolle iparforholdet, da både Cecilie og Erik har et barn fra et tidligereforhold. Især når sommerferien skal planlægges, er der mange attage hensyn til.

Og så er der Maria, som er tæt på at opgivesit forhold med kæresten. Hun havde ikke mødt børnene, før kærestenflyttede ind med dem. Hans børn kommer nu hver 2. weekend, og detkan der ikke laves om på!