Dronningens nye have

Haven på Fredensborg Slot er gået i forfald. Men siden 2011 har et storstilet projekt haft til formål at genskabe den oprindelige barokhave.

Haven på Fredensborg Slot er gennem flere år gået i forfald. Men siden 2011 har et storstilet projekt haft til formål at genskabe den oprindelige barokhave.

Fredensborg Slot er et af de mest yndede opholdssteder for det danske regentpar. Men i de seneste par årtier har slottet mistet noget af sin glans. Havens træer og skulpturer er gået i forfald, og det er blevet stadigt sværere at se, hvad der var den oprindelige tanke med den ellers så storslåede barokhave.

Derfor blev der i 2011 sat et gigantisk restaureringsprojekt i gang, som involverer hundrede vis af fagfolk. Der bliver brugt over 60 millioner kroner på at genskabe slotshaven, så den får samme pragt som for 250 år siden, hvor den danske billedhugger Johannes Wiedewelt og den franske arkitekt Nicolas-Henri Jardin sammen skabte et enestående stykke havekunst.

DR har fået lov at følge haveprojektet fra nærmeste hold. Seerne kommer derfor med, når fældningen af de 250 stolte gamle lindetræer indledes, og når de nye unge træer ankommer. Og vi kigger over skulderen på stenhuggerne, mens de restaurerer og nyhugger Wiedewelts tonstunge skulpturer.

Vejr og dyr skaber problemer

Hele arbejdet følges med stor interesse af Dronningen, og hun tages med på råd, når de vigtige beslutninger skal tages. Én af de ting, der i særlig grad får hendes opmærksomhed, er opdagelsen af noget gammelt murværk i et anonymt hjørne af haven. Udgravningerne bliver startskuddet til genopførelsen af et anlæg, som engang var et af prægtigste værker i Fredensborg.

Arbejdet i haven bliver dog langt fra nogen dans på roser. Især jordarbejderne volder problemer. Der skal flyttes rundt på hele 24.000 kubikmeter jord, men det er svært, når terrænet forvandles til én stor mudderpøl eller bliver hårdt som beton på grund af streng frost. I den første del af 2013 medfører vintervejret så mange forsinkelser, at man kommer alvorligt bagud i tidsplanen.

Men faktisk er det et lille dyr, der er den største trussel. Det viser sig nemlig, at Fredensborg Slotshave er lidt af et eldorado for flagermus. Og man må ikke fælde træer, hvis man derved fjerner flagermusenes ynglesteder. På et tidspunkt er der stor risiko for, at hensynet til havens flagermus vil sætte projektet helt i stå.

1. Christian Rask
Pressekontakt: Yderligere oplysninger