Nu kommer der atter liv i langbølgen

Mellembølgefrekvensen bliver nedlagt den 27. juni, og fremover vil vejrmelding, morgengymnastik og meddelelser til skibsfarten kunne høres på en ny langbølgesender, der står ved Kalundborg.

Folk, der foretrækker den udbyggede vejrmelding, hører meddelelser til skibsfarten eller laver morgengymnastik til ’Krop og bevægelse’, har god grund til at skrue på radioen i nær fremtid. I hvert fald hvis de også fremover vil kunne høre serviceprogrammerne fra DR.

Mandag den 27. juni nedlægger DR mellembølgefrekvensen, og i stedet kommer der atter liv i langbølgefrekvensen på 243 kHz, som ellers har været tavs siden den 14. februar 2007. Her vil alle DRs nuværende programmer fra mellembølgen blive sendt fremover.

Målgruppen og nogle af kernelytterne på kanalen er langturschauffører, fiskere og fritidssejlere og i mindre grad udlandsdanskere, der nu om dage i stigende grad lytter til DRs tilbud via nettet i stedet for.

”Vi skifter fra mellembølge til langbølge, fordi DR nu er den eneste, der sender på 243 kHz. Langbølge har en mere stabil og bedre dækning end mellembølgekanalen, der dybest set kun rækker til Hamborg og Oslo,” forklarer DRs driftschef Puk Astrud.

Tyrkere har forladt frekvensen

Da DR tidligere sendte på langbølge, var frekvensen delt med Tyrkiet, og kanalen rakte kun til Alperne. Men nu sender tyrkerne ikke længere på frekvensen.

I perioden fra torsdag den 16. juni til mandag den 27. juni bliver udsendelserne både sendt på mellem- og langbølge, indtil mellembølgen bliver udfaset i slutningen af denne måned.

”Det er en helt ny sender, vi har fået stillet op i Kalundborg til langbølgesendingerne, og udover at udsendelserne nu vil kunne høres langt ned i Midt- og Sydeuropa, er der også den fordel for DR ved skiftet, at vi kan spare en del penge på strømregningen,” forklarer Puk Astrud.

En del af public service-forpligtelsen

En undersøgelse, som DR Medieforskning har lavet, viser, at mindre end 1,2 procent bruger AM-kanalen, men mere end halvdelen gør det sjældnere end månedligt.

”Det er en del af DRs public service-kontrakt med Kulturministeriet, at vi skal have en kanal til sådanne meddelelser, og der er også EU-regler på området,” forklarer Puk Astrud.

  Telfonnummer: 35208588
  Afdeling: DR Udsendelse
  Navn: Puk Astrud
  Titel: Driftschef
Anden kontaktperson
Pressekontakt: Yderligere oplysninger