Søren Ulrik Thomsen besøger Tårnet på P2

Fra Elvis og Bowie til salmen 'Lover dig Herre'. Det er meget forskellige sange og musikere, der har betydning for Søren Ulrik Thomsen. Lyrikeren er gæst i Toner i Tårnet på P2.

Søren Ulrik Thomsen på Bogforum 2002 (Foto: Agnete Schlichtkrull © Type 1)

Fra Elvis og Bowie til salmen 'Lover dig Herre'. Det er megetforskellige sange og musikere, der har betydning for Søren UlrikThomsen. Lyrikeren er gæst i Toner i Tårnet på P2.

Søren Ulrik Thomsen er kendt for sine ord. Ord - der, når desættes sammen i hans digte, får musikalitet og rytme. Når lyrikerenbesøger Svend Rastrup Andersen i radioprogrammet Toner iTårnet, medbringer han ikke alene sine velklingende ord:Han medbringer også musikstykker, som har særlig betydning.

Musikere og sange danner ramme for en samtale om livet, musikkenog digtekunsten - og om at være en amatør i jazzens verden. Enamatør, der i øvrigt "opretholder en militant uvidenhed". Derer lagt vægt på både toner, tekster og stemmer i valgetaf plader, så snakken og musikken kommer vidt omkring - frafilmmusik af Bernard Herrmann over jazz og Røde Mor til verdenssmukkeste kærlighedssang: 'The first time ever I saw your face' afRoberta Flack. 

Den kulturelle kodning og de storestemmer

Da Søren Ulrik Thomsen voksede op, var det ufint at lyttetil Elvis, Sinatra og Grete Ingemann - musikken var kulturelt kodetmed betydningen: 'dette er ikke finkultur'. Elvis og Sinatra fikbegge strålende karrierer på trods - eller måske på grund af dennekodning. Men stod den i vejen for Grete Ingemanns karriere? Oghvordan kom Elvis alligevel ind i Søren Ulrik Thomsens liv, da hanblev voksen?

Med teksterne i forgrunden

Fra Tårnetlyder også toner fra digterens egen generation blandt andet af IggyPop og David Bowie.'Tekstmusik' - som Søren Ulrik Thomsenkalder det - for her er musikken ofte baggrund for indholdsrigetekster med litterære kvaliteter.

Det er også teksten, der har inspireret Søren Ulrik Thomsen tilat spille salmen 'Lover den Herre'. Linierne "lader dig få mer, enddu selv kan forstå, bedre end hjertet begærer,"  udtrykker for ham,hvordan der er mere i livet, end det man umiddelbart stræberefter - hvis blot man åbner øjnene for det. 

P2
Tirsdag d. 27. maj kl. 14.30
Toner i Tårnet

Gæst: Søren Ulrik Thomsen
Vært: Svend Rastrup Andersen
Sendes også lørdag 31. maj kl. 9.00