Apropos

ProgramInfo

Apropos - Rigdom

Sendt: DR P1, 04 Aug. 2015, Start kl. 11:30 - Slutter 01:00

Rigdom og ulighed. Verden har aldrig været mere ulige, end den er i dag. Mens få bliver rigere og rigere, har fattigere sværere ved at komme ud af fattigdommen end tidligere. Den ekstreme ulighed skyldes især, at virksomheder og enkeltpersoner med økonomiske interesser har stor indflydelse på de politiske beslutninger rundt omkring i verden. Noget, der i en globaliseret verden også har voksende betydning for Danmark. Medvirkende: Lars Kock, Politik- og kampagnechef i IBIS. Vært: Mikkel Krause. Tilrettelægger: Cecilie Sønderstrup. www.dr.dk/p1/apropos

Andre udsendelser

Apropos: Sammendrag fra årets bedste temaer - Køn

Vores opfattelse af, hvad køn er, og hvor det sidder, har udviklet sig igennem historien. Fra at det mandlige køn var det 'rigtige' og mest udviklede køn med kvinden som en underudviklet kopi, til at de to køn med kvindefrigørelsen er blevet sidestillet. Nu om dage kan køn opfattes som en social konstruktion frem for en fysisk kendsgerning, i hvert fald hvis man spørger teoretikere inden for det begreb, der hedder queer. Her er det dine forældre, pædagoger og lærere som er skyld i din opfattelse af dit køn gennem den måde, de har talt til dig og klædt dig på, siden du blev født. Kønsidentiten begynder da også allerede i barndommen, og vi påvirker ubevidst vores børn og hinanden ud fra en 'kønnet virkelighed'. Men både kønsidentiteten og den fastlåste seksualitet, der ofte følger med er udfordret. Danske unge søger i stigende grad i mod en seksualitet, der ligger midt i mellem hetero- og homoseksuel, og de er igang med at frigøre sig fra tanken om køn som kun at være mand eller kvinde. Du kan vælge selv, og det kan også være angstprovokerende. www.dr.dk/p1/apropos

Apropos: Sammendrag fra årets bedste temaer - Nødvendighed

EU's ledere er lammet når det kommer til at tage en endegyldig beslutning om, hvad der skal gøres for de mange syriske flygtninge. Svaret er i følge den danske regering og de danske nødhjælpsorganisationer, at vi skal hjælpe i nærområderne. Men hvordan virker det når vi faktisk hjælper i nærområdet? Under krisen er det blevet tydeligt, at landenes værn imod yderligere tilspidsning ikke er at rykke tættere sammen, men at skrue tiden tilbage til en fortid med større national selvbestemmelse. Men måske er der brug for et større og stærkere overnationalt samarbejde for at løse så stor en grænseoverskridende krise, som af mange politikere betegnes som en regulær folkevandring. Nogle kalder på, at vi skal stoppe problemet ved roden i Syrien, men hvis det skal ske, kræver det at enten FN, USA eller NATO kommer på banen militært i Syrien. www.dr.dk/p1/apropos

Apropos: Sammendrag fra årets bedste temaer - Rummet

Siden tidernes morgen har mennesket været optaget af universet og det liv, der måske findes uden for jordens atmosfære. Hvis vi en dag stod ansigt til ansigt med et rumvæsen, ville hele vores livsopfattelse lige pludselig være til diskussion. Ikke desto mindre handler meget af det ypperste videnskaben har udviklet, nemlig rumforskningen om at spille med musklerne og måske udvinde ressourcer, som vi mangler på jorden. Fremtidens rumrejser kan meget vel være delt mellem at være en slags ekstremsport udført af private på, hvor det gælder om at se, hvor langt eller hurtigt, man kan komme ud i rummet, og så en konkurrence mellem nationer, hvor man forsøger at rage ressourcer til sig i rummet. www.dr.dk/p1/apropos

Apropos: Sammendrag fra årets bedste temaer - Befolkning

Vi finder sammen med dem, der ligner os selv. Det kan være fysisk, ideologisk og religiøst. Når vi danner grupper, lukker vi per automatik nogen uden for gruppen. Men går det så ud over samfundets sammenhængskraft, når nye etniciteten og kulturer blander sig med de oprindelige? Det er et spørgsmål, der er værd at stille i en verden, hvor antallet af mennesker på kloden vokser og vokser og flere end 60 millioner mennesker på verdensplan er på flugt. Den statsløshed, der følger med, når staterne bryder sammen, giver uorden og staten er kun legitim igennem sit territorium og sine borgere. Har du statsborgerskab følger en række rettigheder, og nogle dele af menneskerettighederne gælder kun, hvis du tilhører en stat, så du bliver så at sige først menneske, når du er medlem af staten. www.dr.dk/p1/apropos

Apropos - Kærlighed

Kærlighed mellem mennesker handler om gensidig respekt og kopromiser, om at lade den anden få plads til at være sig selv og ikke forsøge at føre sit eget livssyn ned over sin partner. Lige børn leger bedst, og ligheden i et forhold er afgørende for, at man ikke kommer til at indgå i skilsmissestatistikken. Måske er grunden til, at der trods alt er mange, der holder ved hinanden, selvom det er besværligt, at vi alle er ensomme inderst inde, og den ensomhed kan i øjeblikke fortrænges af kærligheden. Det kan være, det er derfor, kærligheden er værd at kæmpe for. Medvirkende: Sten Hegeler, psykolog og sexolog. Vært: Mikkel Krause. www.dr.dk/p1/apropos

Apropos - Håb

De danske magthavere er teknokrater. De startede måske ikke sådan, og de er måske gået ind i politik med et mål om at ændre verden, men visionerne på de bonede gulve på Christiansborg er svære at få øje på. Der skrues lidt her og justeres lidt der, og det er efterhånden næsten ikke muligt at skelne en socialdemokrat og en venstremand fra hinanden. Men måske lurer håbet derude et sted blandt befolkningen, hvor politikerleden lige nu er stor. Verden kan se helt anderledes ud i morgen, kan den ikke? Medvirkende: Kåre Traberg Smidt, forsvarsadvokat. Vært: Mikkel Krause. www.dr.dk/p1/apropos

Apropos - Tro

Når man tror, har man en overbevisning om, at noget er sandt eller korrekt, uden man har vished, om det nu forholder sig sådan. For nogle kan et helt liv gå med at lede efter noget at tro på. Man afsøger verdens ideologier og religioner i håbet om at finde sandheden om tilværelsen - for har vi ikke alle et behov for et fast holdepunkt, der kan give mening til det hele? Medvirkende: Peter Bastian, musiker. Vært: Mikkel Krause. www.dr.dk/p1/apropos

Apropos - Proletar

Proletar og velfærdsstaten. Velfærdsstaten udslettede proletarerne i Danmark. Den socialdemokratiske bevægelse gav alle børn lige uddannelsesmuligheder, arbejderen en stemme som en ligeværdig part på arbejdsmarkedet og de gamle kunne se frem til en pension eller efterløn. Hermed skabte Danmark det fundament vi stod på, da finanskrisen ramte os, og lige siden har effektiviseringer og nedskæringer ramt store dele af middelklassen. Det betyder, at man i dag diskuterer om skolelæren skal stemple ind og ud, når arbejdsdagen starter. Væk er tilliden til arbejderens personlige drivkraft og engagement. Lønmodtageren er ved at blive proletariseret. Medvirkende: Elisabeth Møller Jensen tidligere direktør i Kvinfo og forfatter. Vibeke Andersen, lektor på institut for læring og filosofi på Aalborg universitet. Vært: Mikkel Krause. www.dr.dk/p1/apropos

Apropos - Proletar

Proletar og mennesker. Morten Pape skriver om opvæksten i ghettoen, hvor rengøring- og kassedamens børn vokser op. Hans bog 'Planen' har høstet ham mange roser, og han har for nylig fået tildelt Bogforums debutantpris for bogen. Den store succes har bragt ham ind i nye miljøer, der hvor kontrasten til hans egen opvækst i en proletarfamilie på Amager bliver helt tydelig. Han har tidligere forsøgt at bryde med sin baggrund, men er efterhånden i stedet begyndt at værdsætte den. For proletaren er helt autentisk og lever ikke med en masse 'bullshit' omkring sig i form af materiel overflod, hvor en stempelkande koster 3000 kroner. Tilværelsen handler i stedet om ren og skær overlevelse. Livet som proletar er derfor både umådelig hårdt men også frigjort. Medvirkende: Morten Pape, forfatter til bogen 'Planen', der handler om en opvækst i Urbanplanen på Amager. Vært: Mikkel Krause. www.dr.dk/p1/apropos