Tro

Det ser ikke ud til, at du er logget ind.
Log ind her for at kunne afspille medieindhold.

Allah og hans profet

Islam er bygget på fem søjler: Trosbekendelsen, de fem daglige bønner, almissen, fasten og pilgrimsfærden. Det er forskelligt, hvor højt den enkelte muslim går op i at leve efter søjlernes bud.

De første ord, et muslimsk spædbarn hører, er trosbekendelsen: "Der er ingen anden gud end Allah, og Muhammad er hans budbringer". Allah har mange tilnavne; Den barmhjertige, den nådige og den retfærdige er blot tre af dem.

Profeten Muhammad kaldes budbringer, fordi han bragte Allahs bud til menneskene. Det var Muhammad, der modtog Koranens ord direkte fra Allah.

Ordet islam stammer fra to arabiske ord: Salam, som betyder fred, og istislam, som betyder underkastelse, hengivelse og lydighed. Muslimerne underkaster sig Allah og overholder hans regler. Det giver dem fred.

  • Print