Miljøstyring

Det ser ikke ud til, at du er logget ind.
Log ind her for at kunne afspille medieindhold.

Hvem bestemmer over miljøet i Danmark?

Miljøproblemer holder sig ikke inden for de enkelte landes grænser. Forurenet vand fra de baltiske lande kan sagtens skylle ind over de danske kyster. Og det vil gå ud over alle verdens lande, hvis ozonlaget forsvinder.

Som en naturlig konsekvens bliver mange miljøbeslutninger derfor taget på internationalt niveau.

Og selv om vi har vores egen miljølov i Danmark, vil beslutninger i for eksempel EU, FN og WHO også påvirke miljøet i Danmark.

  • Print