Tema Miljøhistorie

Katalysatorer i biler

Nye biler i EU kører blyfrit

1. januar 1993 indførte EU et krav om katalysatorer i biler. Men allerede tre år tidligere havde vi i Danmark krævet katalysatorer på nyregistrerede biler.

De fjerner nemlig 90 pct. af de skadelige stoffer i udstødningsgasserne. Derudover kan biler med katalysatorer kun køre på blyfri benzin. Det beskytter yderligere mod den farlige blyforurening.

Miljøhistorie

Hvorfra stammer stoffer som bly og CFC-gasser? Hvad bruger vi dem til, og hvilke konsekvenser kan det have i fremtiden? Følg de kemiske stoffers historie her.

Gå til tema

Kilde: Færdselsstyrelsen.