Tema Danske partier

DF: Muslimer kan ikke integreres

"Der findes intet samfund i verden, hvor en fredelig integration af muslimer i en anden kultur har været mulig, og det er uansvarligt at påføre Danmark et kultursammenstød, som risikerer meget alvorlige følgevirkninger."

Kilde: Dansk Folkepartis arbejdsprogram:

http://www.danskfolkeparti.dk/

Tema Danske partier Gå til tema

  1. Alternativet (Å)
  2. SF: Socialistisk Folkeparti (F)
  3. Liberal Alliance (I)
  4. Socialisme ad fredelig vej
  5. Hvorfor Liberal Alliance
  6. Venstre og firepartisystemet
  7. Venstre (V)
  8. SF: Udbrydere fra DKP
  9. Venstre om privat ejendomsret
  10. Udbrydere fra Fremskridtspartiet