Tema Danske partier

DF: Muslimer kan ikke integreres

"Der findes intet samfund i verden, hvor en fredelig integration af muslimer i en anden kultur har været mulig, og det er uansvarligt at påføre Danmark et kultursammenstød, som risikerer meget alvorlige følgevirkninger."

Kilde: Dansk Folkepartis arbejdsprogram:

http://www.danskfolkeparti.dk/