Dr.dk/sundhed opdateres ikke længere.

Du kan finde det nyeste fra dr.dk om sundhed på dr.dk/levnu.

preload loader
Se video Læs mere
  

Læs mere om diagnoserne her

Anoreksi

Ved anoreksi er der en forvrænget kropsopfattelse, stort vægttab og et intensivt ønske om at blive tyndere.

 

Angst

Angst kan optræde i mange grader. Generne strækker sig fra lettere nervøsitet eller uro til voldsom panik med angst for at dø eller blive sindssyg.

 

Bipolar lidelse (manio-depressiv)

Diagnosen omfatter sindslidelser, hvor det grundlæggende stemningsleje periodevis forstyrres.

 

Skizofreni

Psykoselidelser giver en afgørende urealistisk opfattelse af omverdenen. Det viser sig ved hallucinationer og vrangforestillinger.

 
 
 
 
Du er her: dr.dk > Sundhed > Sygdom > Psykiatri

© Copyright DR 2014. Materialet må ikke gengives uden tilladelse jævnfør lov om ophavsret.