Dr.dk/sundhed opdateres ikke længere.

Du kan finde det nyeste fra dr.dk om sundhed på dr.dk/levnu.

preload loader
Se video Læs mere

© colourbox

 

Skrevet af: Dorthe Boss Kyhn

 

Alzheimers sygdom

 

Alzheimers sygdom er en udbredt, svær hjernesygdom kendetegnet ved udviklingen af demens - en fremadskridende og varig svækkelse af åndsevnerne. Alzheimers sygdom er den hyppigste form for demens i alderdommen - og årsag til udviklingen hos omkring halvdelen af de mennesker, som får demens.

Jo ældre man bliver, desto større risiko er der for at få sygdommen. Demens er sjælden før 60 års alderen, men ses hos godt 15 procent af de mennesker, der er mellem 80 og 84 år. Cirka 50.000 danskere antages at lide af en demenssygdom.

Alzheimers sygdom fører som regel langsomt, men sikkert til total intellektuel og psykisk opløsning. I begyndelsen ses følgende symptomer: Glemsomhed og følelsesmæssig uligevægt (irritabilitet og gråd). Efterhånden svigter hukommelsen helt, og der bliver problemer med at foretage sig almindelige dagligdags ting som at holde sig ren, tage tøj på, finde rundt og beskæftige sig selv.

Ordforrådet mindskes for at ende med få sætninger eller ord, og de nære familiemedlemmer kan ikke mere genkendes. Til sidst skal patienten hjælpes og passes døgnet rundt. For pårørende er Alzheimers sygdom en tragisk og tung afslutning på et mangeårigt samliv, noget der kan føre til frustration, sorg og udbrændthed.


Symptomer og forløb
Alzheimers sygdom skyldes  hjernesvind på grund af tab af nerveceller i visse områder af hjernen. Nervecellers ødelæggelse og død er årsag til, at hukommelsen svækkes samt ændringer i andre kognitive færdigheder, eksempelvis ændring af personlighed og problemer med at udføre hverdagens aktiviteter mv.

Alt i alt bliver der mindre væv, så hulrummene i hjernen ses større, og furerne på overfladen bliver bredere.

De nævnte nerveskader rammer især hjernebarken, og netop disse områder er forbundet med hukommelse. Det er nerveceller, som især benytter transmitterstoffet (budbringerstoffet) acetylkolin, der rammes. Ved forskellige former for skanning af hjernen kan der konstateres nedsat blodgennemstrømning og ses forstørrede hulrum og bredere furer (hjernesvind).

Man ved, at disse sygdomsprocesser i hjernen begynder længe før de egentlige symptomer bryder ud - måske allerede i 50-60 års alderen.

Årsager
Alzheimers er forbundet med alder og er i stærk stigning i befolkningen. Sygdommen ses hos godt fem procent af ældre over 65 år.

Nogle få procent af tilfældene drejer sig om såkaldt familiær Alzheimers sygdom, hvor familiemedlemmer har stor risiko for at få sygdommen, endda i en ret tidlig alder (før 65 år). Også ved de øvrige former for Alzheimers spiller arv en rolle, og der er påvist gener, som øger risikoen for sygdommens opståen.

Behandling
En rationel behandling af Alzheimers sygdom ville bestå i at forebygge udviklingen af de beskrevne proteinudfældninger i hjernen. Det kan man ikke i dag. Man må foreløbig nøjes med:

  • At anvende medicin som kan øge mængden af det nedsatte transmitterstof (acetylkolin).
  • Medikamentelt at behandle evt. psykiske ledsagesymptomer (depression, psykose, angst).
  • Psykologisk at stimulere og træne hukommelsen.
  • Gennem intensiv psykosocial støtte at informere, hjælpe og rådgive patient og pårørende om tilstanden og udviklingen.
  • Respektfuldt at tilbyde og give den nødvendige hjælp og pleje.

Det er en fordel at få en tidlig diagnose, da det er i de tidlige faser den medicinske behandling virker og kan forhale den ellers uhelbredelige og fremadskridende Alzheimers sygdom.

Kilde: PsykiatriFonden

Send eller anbefal link

Læs også

 
ligenupaadrdksundhed

Sådan laver du stort i naturen

"Skal man, så skal man", også selv om man er på skovtur. Men hvordan gør man det så bedst?

 

Alle har ret til arbejde - også psykisk sårbare

Mennesker med en psykisk diagnose skal ikke fratages muligheden for at arbejde. Et nyt forskningsprojekt anviser nye veje til at fastholde eller indsluse dem på arbejdsmarkedet.

 

Ved du, om din teenager er ensom?

Der findes mange ensomme unge, som ikke får opfyldt deres behov for social kontakt. Og hvordan hjælper man så lige sit barn med at få et godt netværk?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Du er her: dr.dk > Sundhed > Sygdom > Psykiatri > Artikler

© Copyright DR 2014. Materialet må ikke gengives uden tilladelse jævnfør lov om ophavsret.