preload loader
greve-terrasse
 

Etablering af terrasse med udendørsspil

Opgaven:

Etablering af terrasse med et udendørsspil for hele familien, ovenpå eksisterende terrasse.

Udførelsen:

I stedet for at tage de gamle fliser op fra den gamle terrasse bygges den nye terrasse oven på, og de gamle fliser beholdes som god stabil bund. Her bruges 21 m2 Blå sorte klinker "Original Blue Stock, 215x102x65 mm klinker. Som ramme omkring terrassenbruges 4 stk. 4" x 4" stolper. Rammerne får en speciel gullig træbeskyttelse for stå i skarp kontrast til klinkerne.

greve-terrasse

Først lægges rammerne, de skrues sammen på indersiden med vinkelbeslag. Rammerne saves til, så de passede til klinkerne. Kom ca. 5 cm afretningsgrus 0-8 mm på. Bagefter vibreres gruset med en pladevibrator og rettes af. Når man retter gruset af, skal man huske, at langs kanterne skal den færdige belægning ligge 5-7 mm over kanten. Når gruset er rettet af, skal klinkerne lægges. Klinker er noget sværere at lægge end belægningssten, idet de ofte er mere ukurante. Klinkerne skal lægges med 3-7 mm fuge. Når klinkerne er lagt, fejes sand i fugerne. Brug fugesand som har så høj pH-værdi, at ukrudt ikke kan etablere sig. Endelig skal terrassen komprimeres en sidste gang for at opnå en helt plan flade. Her er det vigtigt, at terrassen er fejet helt ren inden komprimering. Brug en pladevibrator med kunstmåtte under.

Materialer og tid:

 • Sorte klinker "Original Blue Stock, 215x102x65 mm.
 • 4" stolper
 • Gullig træbeskyttelse
 • Afretningsgrus
 • Fugesand

Hele terrassen var færdig på en formiddag.

Tips & Tricks:

Sådan fungerer afretningsbrættet

 • For at få den helt rigtige højde langs kanter, kan man lave et afretningsbræt. Man saver et hak ud for neden af et bræt. Hakket skal være samme højde som belægningsstenen minus 6 mm. Således kan man 'trække af' direkte oven på kanten og få ens højde over alt. Når belægningen bliver vibreret til sidst, sætter belægningen sig et par mm.
 • Hvis man skal hæve en gammel belægning op ad en husmur, eller støbe en trappe op ad murværket, skal man sikre sig, at man ikke kommer højere op, end membranen inde i muren. Der ligger for det meste en membran i form af tagpap eller tilsvarende mellem sokkel og mursten. Nogle gange findes membranen mellem 2. og 3. mursten. Er man i tvivl, bør man lægge en stribe tagpap eller grundmursplade mellem murværk og det våde grus/fliser eller beton. Ellers kan der dannes en "kuldebro" ind i murværket, og muren vil således suge fugtighed og kulde til sig. En træstolpe som her, giver ikke anledning til, at der dannes en kuldebro.

PRÆCISIONSSPIL

Opgaven:

Et udendørsspil for hele familien. Spillet skal kunne lægges ned på terrassen og rejses op når der skal spilles. Spillet går i alt sin enkelthed ud på at få en golfbold op i det øverste hul.
Ved hjælp af to snore skal man trække ringen med bolden i midten, langs forskellige ruter. De indtegnede ruter har forskellige sværhedsgrader, og hvis man ikke koordinerer rigtigt, falder bolden i et af de forkerte huller.

Udførelsen:

Spillet laves ud af vandfaste krydsfinersplader, skruet fast på en ramme af lægter. På nederste lægte monteres 2 hængsler, så spillet kunne vippe op og ned. På øverste lægte sættes ligeledes et hængsel med et "Ben", der kunne klappes ud, for at støtte pladen. Bag pladen hæftes vi en sort geotekstil fast således, at når bolden falder igennem et af hullerne, vil den trille ud forneden.

greve-præcisionsspil

I toppen af pladen monteres to trisser, så snorene kan løbe gnidningsløst. Ringen i midten laves af egetræ, som er tilpas tungt. Som kugle briges en golfbold. Snorene var 6 mm blød nylonsnor.
Inden hullerne blev boret, tegnes ruterne op med blyant for at se, om de er mulige af følge. Herefter bores huller i forskellige størrelser, så ruterne bliver svære at følge.

Materialer:

 • Vandfaste krydsfinersplader
 • Lægter
 • Hængsler
 • Sort geotekstil
 • Trisser
 • Snor
 • Ring af træ eller jern
 • Golfbold

Tips & Tricks:

 • Det er vigtigt, at ringen i midten en tilpas tung, ellers kan man ikke få ringen til at bevæge sig horisontalt. Brug evt. en ring af jern.
 • Jo længere væk man står fra pladen, jo sværere er det. Når man er blevet rigtig god til det, kan man f.eks. markere forskellige startlinier, som således gør det ekstra svært.
 

Send eller anbefal link

 
 
 
 
Du er her: dr.dk > Tips fra DR > Tips og råd > Ønskehaven

© Copyright DR 2014. Materialet må ikke gengives uden tilladelse jævnfør lov om ophavsret.