preload loader
 

Skrevet af: Lars Jacobsen

 

Fakta om Bestøvning af frugttræerne

I maj måned blomstrer de fleste af vores frugttræer. Hvis vi skal kunne høste frugt senere på året er det vigtigt at blomsterne bliver bestøvet. Det kræver for det første at der er de rigtige sorter til stede som kan bestøve hinanden indbyrdes, og for det andet at der er insekter der kan foretage bestøvningen.

Paradisæbletræer er gode bestøversorter for andre æblesorter

Hvilke sorter kan bestøve hinanden?
De fleste æbletræer der blomstrer samtidigt kan bestøve hinanden, men der er flere undtagelser eksempelvis kan æblesorterne Belle de Booskop, Mutzu og Gråsten ikke bestøve andre sorter. Tilsvarene gælder inden for pæresorterne at i de fleste tilfælde kan sorter der blomster på samme tidspunkt bestøve hinanden. Paradisæbletræer plantes tit i frugthaven alene fordi de er gode som bestøvere for æblesorterne.

En bestøvningsoversigt for æble
Tabeller som nedenstående, der bruges i frugtavlserhvervet, giver en oversigt over hvilke sorter der kan bestøve hinanden.
Fra oven og ned i tabellen skal sorterne opfattes som bestøvere for sorterne i kolonnen til venstre.
Eksempelvis kan Aroma bestøve alle sorterne vist i tabellen (markeret med +), mens Belle de Boskoop ikke kan bestøve nogen (vist med -), hvorimod det fremgår af tabellen at alle de nævnte sorter kan bestøve Boskoop.

En bestøvningsoversigt for pære
Nedenstående tabel giver en løselig oversigt over bestøvningsforholdene hos pære.
Fra oven og ned i tabellen skal sorterne opfattes som bestøvere for sorterne i kolonnen til venstre.
Eksempelvis dur pæresorterne Grev Moltke og Gråpære ikke som bestøvere for andre sorter, mens de kan bestøves af de fleste andre. (+) betyder at sorterne nok kan bestøve hinanden men at deres blomstringstidspunkt ikke nødvendigvis overlapper hinanden.

Insektbestøvning
Mange slags insekter kan medvirke i bestøvningen af frugttræernes blomster: vilde bier, hvepse, fluer, myg, men honningbier og humlebier er generelt de mest effektive af vores bestøvere, blandt andet fordi deres hårede kroppe kan transportere et stort antal pollenkorn.
Honningbierne kan suverænt transportere flest pollenkorn med sig rundt og så er de gode til at holde sig til en slags blomster ad gangen. Humlebier kan til gengæld flyve rundt og bestøve under meget koldere og mere blæsende vejrforhold end honningbierne kan.

En vild bi på besøg i en blommeblomst.

Klip blomstergrene til bestøvning
Hvis man har frugttræer i haven men ikke nogen træer til at bestøve dem, kan man klippe nogle blomstrende grene af ens venners og bekendtes frugttræer. Kender man ikke sorterne kan man tage grene fra flere forskellige træer. Man sætter grenene i en spand med vand og hænger dem op i det træ man vil have bestøvet og lader insekterne klare resten.

Selvbestøvning eller fremmedbestøvning
Æble, pære, blomme, kirsebær skal, hvis de skal udvikle frugter af betydning, have overført pollen fra blomsternes hanlige organer til de hunlige organer, ved insekters hjælp. Hos nogle arter/sorter er det godt nok hvis dette pollen kommer fra blomster på samme træ (eller andre træer af samme sort), hos andre frugtræsarter/-sorter skal pollenet komme fra en anden sort for at der kan ske en befrugtning. Hos æble og pære skal blomsterne altid bestøves med pollen fra andre sorter for at de kan udvikle frugt. Hos sødkirsebær kan nogle sorter befrugtes med egen pollen mens andre kræver bestøvning fra en anden sort. Surkirsebær behøver ikke bestøvning fra andre sorter. Hos blomme kan befrugtningen hos de fleste sorter klares inden for den enkelte sort, men giver for mange sorter et mere sikkert udbytte hvis der er andre sorter i nærheden. Nogle af de mest velsmagende sorter som Kirkes, Italiensk Sveske og Grøn Reine Claude kræver bestøvning fra andre sorter.

Blomstrende æbletræer i maj måned.

Hold bier i haven
Det kan betyde meget for udbyttet i frugthaven om der er tilstrækkeligt med bier i nærheden når frugttræerne blomstrer. Den bedste måde at sikre en god bestøvning er derfor at begynde som honningbiavler. For de fleste af os, for hvem biavl er en lidt for stor mundfuld, er det i stedet en mulighed at forbedre trivselsbetingelserne for humlebierne i haven. Sørg for at der er pladser i haven hvor humlebier kan bygge rede og blomster hvor de kan hente pollen og nektar i løbet af året. Flere af vores humlebiarter vil meget gerne have stengærder og jordvolde at bygge i.

 

Send eller anbefal link

 
 
 
 
Du er her: dr.dk > Tips fra DR > Tips og råd > Seernes have > Havens planter

© Copyright DR 2014. Materialet må ikke gengives uden tilladelse jævnfør lov om ophavsret.